ข่าวสารและกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับ ทีมผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้รับการตรวจเยี่ยมระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ทุกแผนก ทุกบริการ

นายแพทย์ภราดร กุลเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
พร้อมทีมบุคลากร

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร ผู้บริหารโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา พร้อมคณะ มีโอกาสให้การต้อนรับ นายแพทย์ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี พร้อมทีมบุคลากร

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ทางโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ร่วมกับ N Health จัดงานสัมมนา “รู้ทัน ยีนกลายพันธุ์ มะเร็งเต้านม” BRCA1,2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้อย่างมาก

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

ทางโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้มีโอกาสเข้าบรรยายหัวข้อ “มะเร็ง รู้ทัน ป้องกันได้” ที่ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

ศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ประธานราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยนครินทร์

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา และผู้แทนโรงพยาบาล ร่วมโครงการวิ่งเพื่อการกุศล “Eastern Cancer Network Run วิ่งกับหมอ ไม่หงอมะเร็ง”

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566

 โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้รับการตรวจเยี่ยมระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ทุกแผนก ทุกบริการ

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแหลมฉบัง

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ครั้งที่ 5 ที่ วัดหนองค้อ

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้มีโอกาสร่วมกับ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ครั้งที่ 4 ที่ วัดศรีรัตนาราม (บ่อหิน)  

    มะเร็ง เป็นโรคที่ซับซ้อน ผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคนมีการรักษาที่ไม่เหมือนกัน หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นการรักษาเฉพาะบุคคล (Personalized medicine) 

วันพุธที่ 1  มีนาคม 2566

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566  คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานบริษัทโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ศรีราชา (CAH) ร่วม”พิธีเปิดอาคารรังสีรักษาและการลงนามบันทึกข้อตกลง Eastern Cancer Network”

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ทางโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ร่วมกับ N Health เข้าร่วมการบรรยายหัวข้อ “การตรวจคัดกรองและการป้องกันมะเร็งปากมดลูก” ที่ วิทยาลัย อี.เทค

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับ ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี และบุคลากรจากโรงพยาบาลพริ้น ศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี และบุคลากรจากโรงพยาบาลหาดใหญ่

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับ นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ  และบุคลากรจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home

 วันพฤหัสบดีที่ 23  ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564  โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

 วันที่ 23  ธันวาคม 2564

วันที่คริสตจักรบ้านปรารถนา นำโดย พญ.สมพร สุมาลย์นพ ร่วมทำกิจกรรมให้กำลังใจคนไข้ และมอบของที่ระลึก ที่โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

 วันที่ 9 กันยายน 2564

ปี 2564 สมุนไพรเข้ามามีบทบาททางการแพทย์อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นกระชายดำ กระชายขาว ขาดไม่ได้คือฟ้าทะลายโจร 

 วันที่ 20 สิงหาคม 2564

นับตั้งแต่มีการค้นพบสารฤทธิ์หลักในกัญชา หรือ สาร THC ในฤทธิ์ช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน จากยาเคมีบำบัด ซึ่งเป็นประโยชน์มากในคนไข้โรคมะเร็ง

 วันที่ 5 มกราคม 2564

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา พร้อมในการรองรับ การบริการของผู้ป่วยมะเร็ง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 30 บาทรักษาทุกที่

 วันที่ 5 มกราคม 2564

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา พร้อมในการรองรับการบริการของผู้ป่วยมะเร็ง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 30 บาทรักษาทุกที

 วันที่ 4  มกราคม 2564

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร งานทั้งชีวิต อุทิศเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราขา

 วันที่ 9 มกราคม 2564

โรงพยาบาลมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา หนึ่งหน่วยบริการในภาคตะวันออก

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา “ผมได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง รังสีศัลยกรรมร่วมพิกัด (SRS, SRT,SBRT) ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ในฐานะนักวิชาการ

 วันที่ 1  ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ทางผู้บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

 วันที่ 25  กันยายน 2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ผู้บริหารและทีมโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากบริษัท เอไอเอ จำกัด เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือดูแลผู้ป่วยผู้ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ

 วันที่ 24  กันยายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ทางผู้บริหารและตัวแทนโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งต่อผู้ป่วยนอกเพื่อรับบริการรังสีรักษา” กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อประสานความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

 วันที่ 5 กันยายน 2563

วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563 ทางโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Health care 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

 วันที่ 2 กันยายน 2563

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ และบุคลากรจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 

 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ทางผู้บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลเอกชล

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

รพ. ชลบุรีเข้าเยี่ยมชมรพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทางผู้บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลชลบุรี 

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทางผู้บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 

 วันที่ 24 มกราคม 2563

ผู้บริหาร รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมแพทย์จากรพ. สมิติเวช ศรีราชา

ผู้บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (Cancer Alliance Hospital) ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 

 วันที่ 23 มกราคม 2563

โรงพยาบาล CAH ได้รับการตรวจประเมินศักยภาพหน่วยบริการ

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงพยาบาล CAH ได้รับการตรวจประเมินศักยภาพหน่วยบริการ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน รังสีรักษา จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมทีมงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

Language »