ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

- การเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 

-การเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยรายเก่า

ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉายรังสี

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าต้องการรักษาด้วยการฉายรังสี

ขั้นตอนการเข้ารับบริการยาเคมีบำบัด

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าต้องรับการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัด

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

- การเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 

-การเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยรายเก่า

ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉายรังสี

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าต้องการรักษาด้วยการฉายรังสี

ขั้นตอนการเข้ารับบริการยาเคมีบำบัด

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าต้องรับการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัด

การบริการ

 โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็งขนาด 30 เตียง มีจุดมุ่งหมายให้บริการที่ครบวงจรในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีการรักษาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลทั้งสุขภาพกาย และจิตใจของผู้ป่วย ในระยะแรกโรงพยาบาลจะมีการเปิดให้บริการในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

บริการการตรวจวินิจฉัยและ
คัดกรองโรคมะเร็ง

คัดกรองโรคมะเร็ง และรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การรักษาด้วยรังสีรักษา

เครื่องฉายรังสีแบบรักษาระยะไกล (External Beam Radiation Therapy

การให้ยาเคมีบำบัด

เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา

กัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้ตระหนักถึง คุณอนันต์ของกัญชาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การดูแลผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลของเราตระหนักถึงความสำคัญของสังคม
ผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพ รวมถึงความต้องการของผู้สูงอายุ จึงเกิด "ศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ

บริการด้านโภชนาการและ
อาการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Catering and Health คือ ห้องอาหารที่เกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร

บทความที่น่าสนใจ

มะเร็งตับ ใครเสี่ยง  เป็นมะเร็งอันดับ 1 ของผู้ชาย
ผู้ชายเสี่ยงมะเร็งตับมากกว่าผู้หญิง 2-3 เท่า
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

สุภาพบุรุษทุกคนเมื่อได้ยินเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก ก็มักจะใจคอไม่ดี  กลัวเจ็บ กลัวการผ่าตัด กลัวกระบวนการในการรักษาว่าจะทำให้ทุกข์ทรมาน 

ผู้ป่วยมะเร็งตับหลายราย จะได้รับข้อมูลจากแพทย์ว่า ไม่สามารถฉายแสง หรือฉายรังสีได้ เพราะเนื้อตับนั้น ทนรังสีได้น้อย ซึ่งเป็นความจริงเมื่อ 30 ปีก่อน

บรรยากาศโรงพยาบาล

Canceralliance Sriracha

แรงบันดาลใจจากเรื่องจริง

เรื่องราวของแม่ลูกคู่หนึ่ง พวกเขาต่อสู้กับโรคมะเร็งที่แทบไม่เหลือหนทางรักษา

พวกเขาจะทำอย่างไร และพวกเขาส่งต่ออะไรให้กับผู้ป่วยมะเร็งคนอื่นบ้าง

ติดต่อเรา

ที่อยู่

สถานที่ : 529 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เวลาทำการ

วัน : วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา : 08:00 - 20:00 น.
โทร : 033-046333
mail : contact@canceralliance.co.th

ติดตาม

Language »