โรงพยาบาล ศรีราชา

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

- การเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยรายใหม่
- การเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยรายเก่า
ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉายรังสี

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าต้องรับการรักษาด้วยการฉายรังสี

ขั้นตอนการเข้ารับบริการเคมีบำบัด

ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)

วิธีปฏิบัติสำหรับ
ผู้ป่วย

อาหารที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

การบริการ

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็งขนาด 30 เตียง มีจุดมุ่งหมายให้บริการที่ครบวงจรในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีการรักษาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลทั้งสุขภาพกาย และจิตใจของผู้ป่วย ในระยะแรกโรงพยาบาลจะมีการเปิดให้บริการในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

บริการการตรวจวินิจฉัยและ
คัดกรองโรคมะเร็ง

คัดกรองโรคมะเร็ง และรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การรักษาด้วยรังสีรักษา

เครื่องฉายรังสีแบบรักษาระยะไกล (External Beam Radiation Therapy

การให้ยาเคมีบำบัด

เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา

การดูแลผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลของเราตระหนักถึงความสำคัญของสังคม
ผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพ รวมถึงความต้องการของผู้สูงอายุ จึงเกิด "ศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ

บริการด้านโภชนาการและ
อาการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Catering and Health คือ ห้องอาหารที่เกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร

บทความที่น่าสนใจ


ข่าวสารและกิจกรรม

ปลื้ม! ครบ 1 CAH รักษาผู้ป่วย
มะเร็งสิทธิ์บัตรทอง
25 มกราคม 2564

ปลื้ม! ครบ 1 ปี CAH รักษาผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทองด้วยแนวคิด "ไม่ให้สิทธิ์จำกัด เทคนิคการรักษา"
พร้อมขานรับ "30 บาทรักษาทุกที่"

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง
แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา
พร้อมแล้ว "30 บาทรักษาทุกที่'
5 มกราคม 2564

พร้อมในการรองรับการบริการของผู้ป่วยมะเร็งตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข '30 บาท รักษาทุกที่'

“งานทั้งชีวิต อุทิศเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”
4 ธันวาคม 2563

‘ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร’ งานทั้งชีวิต อุทิศเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

บรรยากาศโรงพยาบาล

Canceralliance Sriracha

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา )


เส้นทางการเดินทาง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

529 หมู่ที่ 3
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ขลบุรี

เบอร์โทร

033-046-333

อีเมล์

contact@canceralliance.co.th

เวลาทำการ

วันจันทร์ -วันอาทิตย์ 08:00-20:00 น

Loading
Your message has been sent. Thank you!
Language »