ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

- การเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 

-การเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยรายเก่า

ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉายรังสี

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าต้องการรักษาด้วยการฉายรังสี

ขั้นตอนการเข้ารับบริการยาเคมีบำบัด

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าต้องรับการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัด

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

- การเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 

-การเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยรายเก่า

ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉายรังสี

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าต้องการรักษาด้วยการฉายรังสี

ขั้นตอนการเข้ารับบริการยาเคมีบำบัด

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าต้องรับการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัด

การบริการ

 โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็งขนาด 30 เตียง มีจุดมุ่งหมายให้บริการที่ครบวงจรในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีการรักษาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลทั้งสุขภาพกาย และจิตใจของผู้ป่วย ในระยะแรกโรงพยาบาลจะมีการเปิดให้บริการในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

บริการการตรวจวินิจฉัยและ
คัดกรองโรคมะเร็ง

คัดกรองโรคมะเร็ง และรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การรักษาด้วยรังสีรักษา

เครื่องฉายรังสีแบบรักษาระยะไกล (External Beam Radiation Therapy

การให้ยาเคมีบำบัด

เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา

กัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้ตระหนักถึง คุณอนันต์ของกัญชาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

บริการด้านโภชนาการและ
อาการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Catering and Health คือ ห้องอาหารที่เกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร

บทความที่น่าสนใจ

ปัจจุบันนี้ คนเป็นมะเร็งมีจำนวนมาก อาจด้วยอาหารที่รับประทาน มลภาวะ ความเครียด พันธุกรรม หรือสาเหตุอื่นที่ยังไม่สามารถระบุได้ ทำให้เราส่วนใหญ่ มีคนที่เรารู้จักอย่างน้อยคนหนึ่ง เป็นโรคมะเร็ง
 

ปากมดลูก เป็นอวัยวะที่สามารถทนต่อรังสีได้สูงมาก หมายความว่ารับปริมาณรังสีได้สูง 

มะเร็งปากมดลูกนั้น เป็นมะเร็งที่อาศัยระยะเวลาในการพัฒนาความผิดปกตินานพอสมควร ในระยะแรกๆ 

บรรยากาศโรงพยาบาล

Canceralliance Sriracha

แรงบันดาลใจจากเรื่องจริง

เรื่องราวของแม่ลูกคู่หนึ่ง พวกเขาต่อสู้กับโรคมะเร็งที่แทบไม่เหลือหนทางรักษา

พวกเขาจะทำอย่างไร และพวกเขาส่งต่ออะไรให้กับผู้ป่วยมะเร็งคนอื่นบ้าง

ติดต่อเรา

ที่อยู่

สถานที่ : 529 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เวลาทำการ

วัน : วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา : 08:00 - 20:00 น.
โทร : 033-046333
mail : contact@canceralliance.co.th

ติดตาม

Language »