Eastern Cancer Network

Eastern Cancer Network

    มะเร็ง เป็นโรคที่ซับซ้อน ผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคนมีการรักษาที่ไม่เหมือนกัน หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นการรักษาเฉพาะบุคคล (Personalized medicine) เป็นโรคที่ต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีระดับสูง ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา ดังนั้นการรักษาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน จึงมีการลงทุนที่สูง และนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนทั้งบุคลากรและเครื่องมือ 

   ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บุคลากรและเครื่องมือระดับสูงที่ใช้ในการรักษาคนไข้มะเร็งมีอยู่มากในส่วนกลาง เช่น โรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ แต่ก็มีข้อจำกัดในระบบการส่งต่อ การเข้าคิวเพื่อรับการรักษา

    เครือข่ายในการส่งต่อ หรือ network จึงเป็นทางออก การมีเครือข่ายการส่งต่อที่เข้มแข็ง จะเป็นการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญของแต่ละส่วนเพื่อร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งในด้านบุคลากรและเครื่องมือ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างแท้จริง โดยที่ผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงในทุกๆคน ตัวอย่างที่สำคัญ คือ คำถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่โรงพยาบาลทุกโรงต้องมีเครื่องฉายรังสีระดับรังสีศัลยกรรม ในจำนวนผู้รับบริการจำนวนน้อย หรือจะต้องมีเครื่องแมมโมแกรมแบบ 3D Mammogram and Stereotactic Biopsy โดยที่ผู้ป่วยแต่ละรายต้องจ่ายในราคาที่แพง ทั้งที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถผนึกกำลังกัน เพื่อใช้บุคลากรและเทคโนโลยีระดับสูง ในการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยได้

มะเร็ง เป็นระเบิดเวลา การถอดสลักให้ทันและถูกต้องคือการเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม ทันเวลา และมีมาตรฐาน คือความตั้งใจของหมอมะเร็งทุกคน

ปี 2562 เราจึงเกิด CAH แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา “เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สมคุณค่า เข้าถึงได้ทุกระดับ “ ซึ่งเราภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งจำนวนหนึ่ง

ปี 2564 รัฐบาลมีโครงการ Cancer Anywhere รพ.CAH ก็เข้าร่วมด้วยความยินดี ผู้ป่วยจำนวนมากทั้งในภาคตะวันออกและจังหวัดอื่น ๆ ที่มาประกอบอาชีพในภาคตะวันออก ก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

ปีนี้ 2566 ผมมีความยินดีที่ 4 สถานพยาบาลเอกชนประกอบด้วย
1. รพ.ไทยนครินทร์ (TNH)
2. รพ.สำโรงการแพทย์
3. สหคลินิก ฉะเชิงเทรา (SCC)
4. รพ.เฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (CAH)

ร่วมมือกันสร้าง Eastern Cancer Network ให้เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการระบบส่งต่อในภาคเอกชน สนับสนุนการบริการของรัฐให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างเหมาะสม

     โครงการ Eastern Cancer Network จึงมีคุณค่ากับผู้ป่วยมะเร็งอย่างแท้จริง เราจะเปลี่ยนคำว่า “ถึงมือหมอ” เป็น “หมอถึงมือคุณ” ผ่านการจัดระบบการนัดคิวผ่านทางไกล (Tele-appointment) ให้ได้ทุกจุดในภาคตะวันออก ด้วยระบบเครือข่ายการส่งต่อในภาคตะวันออกนี้ นอกจากจะทำให้ “หมอถึงมือคุณ”แล้ว ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่ต้องใช้ในการรักษามะเร็งยังลดลงอีกด้วย เนื่องจากมีการแชร์ทรัพยากรกันในเครือข่าย และสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดคือ การที่ผู้ป่วยได้รับบริการจากบุคลากรและเทคโนโลยีในระดับสูงอย่างทั่วถึงกัน

   และเราจะยกระดับมาตรฐานการรักษาสำหรับประชาชนในภูมิภาคนี้และจะพัฒนาต่อเนื่องในเชิงข้อมูลทางวิชาการทั้งการประชุมวิจัยร่วมซึ่งจะนำความก้าวหน้าในวิชาการมาใช้เพื่อประโยชน์ในการรักษาต่อไป

    ผมมีความตั้งใจจะใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตของผมพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มีศักยภาพ ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพิ่มการเข้าถึงให้ผู้ป่วยมะเร็ง เป็นส่วนหนึ่งใน Medical Hub ของประเทศ โดยยึดมั่นในหลักการ “คุณภาพคู่คุณธรรม”

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

ข่าวสารและกิจกรรม

Post Views: 2,335
Language »