ข่าวสารและกิจกรรม

บันทึกข้อตกลง "Eastern Cancer Network"

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566  คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานบริษัทโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ศรีราชา (CAH) ร่วม”พิธีเปิดอาคารรังสีรักษาและการลงนามบันทึกข้อตกลง Eastern Cancer Network” ซึ่งเป็นการก่อตั้งเครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของประเทศไทย และการส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างเครือข่าย โดยมี คุณฐิติ สิหนาทกถากุล ประธานบริหารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ (TNH) ,คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานบริษัทโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ศรีราชา (CAH), พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และ ศ.คลินิก นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ สหคลินิกฉะเชิงเทรา (SCC) ร่วมลงนามฯ ณ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

GALLERY

Post Views: 813
Language »