ภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy

      ใครจะเชื่อว่า  ร่างกายของทุกคนมีระบบพันธุกรรม (Oncogene) ที่พร้อมจะสร้างเซลล์มะเร็งให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันอยู่แล้ว เป็นปกติ!!

   แต่ด้วยเหตุว่า ร่างกายของเราทุกคนจะมีระบบที่ชื่อ ระบบภูมิคุ้มกัน ที่จะสามารถเข้าต่อสู้กับเซลล์ที่ผิดปกติ และกำจัดออกไป จึงทำให้เซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์มะเร็งเหล่านั้นไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ แต่เซลล์มะเร็งบางชนิด สามารถหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันได้  หรือ ถึงแม้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็สามารถต่อสู้กับระบบภูมิคุ้มกันได้ ดังนั้น ความรู้เหล่านี้จึงเป็นหลักการสำคัญของการรักษามะเร็งที่เราเรียกว่า ภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy

     ภูมิคุ้มกันบำบัด จะช่วยให้ร่างกายสามารถตรวจจับและ/หรือกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งนั้นๆ  และในภาพรวมแล้วผลข้างเคียงของภูมิคุ้มกันบำบัดจะน้อยกว่าเคมีบำบัด

    เราใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดแต่แรกเลยได้หรือไม่ คำตอบคือ แพทย์จะพิจารณาใช้วิธีการรักษาแบบใดขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของมะเร็ง ขนาดของก้อน ระยะของโรค สภาวะพื้นฐานของผู้ป่วย โดยมีแนวทางมาตรฐานซึ่งกำหนดไว้เป็นหลัก โดยคำนึงถึงระยะปลอดโรค และ อัตราการรอดชีวิต เป็นสำคัญ และจะพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นเช่น คุณภาพชีวิต ความพร้อมด้านการเงิน ความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย ในปัจจุบันนี้มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นจำนวนมากที่เป็นงานวิจัยเพื่อหาระยะปลอดโรคและอัตราการรอดชีวิต เปรียบเทียบระหว่างการรักษาด้วยยาและภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดต่างๆ และจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการเลือกวิธีการรักษามะเร็งสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย แพทย์เฉพาะทางจะติดตามข้อมูลเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วยให้เหมาะสมที่สุด

Post Views: 124
Language »