ได้รับยาเคมี ต้องผมร่วงทุกคนไหม ?

     ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดไม่จำเป็นต้องผมร่วงทุกราย ขึ้นอยู่กับชนิดของยาเคมีบำบัด การที่ผู้ป่วยจะได้ยาอะไรนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็ง เช่น ผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ยาเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง ส่วนใหญ่ทำให้ผมร่วง และในขณะเดียวกันยาเคมีบำบัดที่รักษามะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบกับเส้นผม ทำให้ผมไม่ร่วง

     ยาเคมีบำบัด จะเข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ซึ่งธรรมชาติของเซลล์มะเร็งจะแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเซลล์ปกติในร่างกายเรา ก็จะมีเซลล์ที่แบ่งตัว ก็คือ เซลล์รากผม ถ้าเราตัดผม ผมเราก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆ พอได้รับยาเคมีบำบัดจะไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์รากผม ทำให้ผมหลุดร่วงไป ถ้าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนครบระยะการรักษา เส้นผม ของผู้ป่วยก็จะกลับมา ค่อยๆ งอกกลับมาเป็นปกติ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Post Views: 19,606
Language »