อะไรคือ Triple neg ในมะเร็งเต้านม

อะไรคือ Triple neg ในมะเร็งเต้านม

    มีคำถามจาก ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม Triple negative  คืออะไร แตกต่างจากมะเร็งเต้านมทั่วไปอย่างไร และต้องรักษาอย่างไร

 ผมขออธิบายสั้นๆ ว่า Triple Neg หมายถึงการที่เซลล์มะเร็งไม่มีทั้ง 3 อย่าง คือ

  1. ไม่มีตัวรับฮอร์โมน ชนิด Estrogen
  2. ไม่มีตัวรับฮอร์โมน ชนิด progesterone
  3. ไม่มีตัวบ่งบอก Her 2 Receptor

    โดยปกติแล้วหลักการของการรักษามะเร็งเต้านมคือ การทำลายเซลล์มะเร็งตามลักษณะของเซลล์นั้นๆ หรือกำจัดปัจจัยการเติบโตของเซลล์มะเร็ง หากเซลล์มะเร็งมีลักษณะแบบใดหรือใช้ปัจจัยใดในการเจริญเติบโต ก็กำจัดปัจจัยนั้นออกไป เพื่อไม่ให้เซลล์มะเร็งเติบโตได้ และทำให้เซลล์มะเร็งตายไป

     สำหรับมะเร็งเต้านมมักจะมีลักษณะทั้ง 3 อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น  ดังนั้น แพทย์จะใช้ลักษณะทั้งสามนี้ เป็นตัวพยากรณ์โรคและกำหนดแนวทางการรักษา ถ้ามีอะไรที่เป็นบวกก็จะใช้ยาที่เหมาะสมกับลักษณะที่เป็นบวกนั้นในการรักษา เช่น ถ้ามีตัวรับฮอร์โมนตัวใดเป็นบวก ก็จะใช้ยากลุ่มที่มีผลกับตัวรับฮอร์โมนนั้น  ซึ่งมักจะมีการตอบสนองต่อการรักษาที่ดี แต่ในผู้ป่วยรายนี้ไม่มีทั้ง 3 อย่าง จึงเสมือนหนึ่งขาดอาวุธในการรักษา และนับเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรง ลุกลามเร็ว มีการพยากรณ์โรคที่แย่ที่สุดในบรรดาชนิดของมะเร็งเต้านมทั้งหมด

   อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนไข้ที่เป็นชนิด Triple Neg ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย ประมาณ 15-20% ของคนไข้มะเร็งเต้านม ยังจำเป็นต้องได้รับการรักษา แล้วจะทำอย่างไรกับการรักษาที่ดูเสมือนไม่มีอาวุธที่เหมาะสม แถมยังเป็นมะเร็งชนิด Aggressive อีกด้วย

     พัฒนาการของการรักษาและยาในปัจจุบัน ได้เพิ่มโอกาสการหายขาดและเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของคนไข้มะเร็งเต้านมได้เป็นอย่างมาก  Immunotherapy หรือภูมิคุ้มกันบำบัด ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรักษามะเร็ง แม้กระทั่งมะเร็งเต้านมชนิด Triple Neg ที่ดูเหมือนจะไม่มีอาวุธใดที่จะรักษาได้ง่ายหรือตอบสนองดี รวมถึงมะเร็งเต้านมในผู้หญิงอายุน้อย ซึ่งเชื่อว่าอาจมีความผิดปกติในระดับยีนและภูมิคุ้มกัน โดยโอกาสการหายของกลุ่มนี้อยู่ที่ระยะโรค  ถ้าตรวจพบเร็ว สามารถใช้การผ่าตัดอย่างเดียวหรือฉายรังสีร่วมด้วย และอาจพิจารณาให้ภูมิคุ้มกันบำบัดในรายที่แพทย์เห็นว่าเหมาะสม

ดังนั้น การค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกโดยการทำแมมโมแกรม ดังบทความที่แล้ว บทความมะเร็งเต้านมในผู้หญิงอายุน้อย จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

บทความที่เกี่ยวข้อง

Post Views: 11,197
Language »