รังสีรักษา ในมะเร็งกระเพาะอาหาร ชนิด MALT LYMPHOMA

รังสีรักษา ในมะเร็งกระเพาะอาหาร ชนิด MALT LYMPHOMA

     MALT Lymphoma คือ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่งที่เกิดบริเวณเยื่อบุ เรียกว่า Mucosal Associated Lymphoid tissue ( MALT ) Lymphoma พบในคนที่มีความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน และเชื่อว่าการอักเสบเรื้อรัง หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิด MALT Lymphoma ขึ้นมาได้

     Gastric MALT Lymphoma ซึ่งเกิดในกระเพาะอาการ มักจะสัมพันธ์กับแบคทีเรียที่เรียกว่า H.Pylori ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อเรื้อรังทำให้เกิด MALT Lymphoma

    อาการที่พบ มักจะมีลักษณะคล้าย อาหารไม่ย่อย ปวดแน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลด บางรายอาจมีอาการซีด

   การวินิจฉัย มักใช้การส่องกล้อง และตรวจหาพยาธิวิทยา

    การรักษา กลุ่มที่มีการติดเชื้อ H.Pylori ก็จะใช้วิธีให้ยารักษาเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ และติดตามผลการรักษา ซึ่งเมื่อรักษาเชื้อแบคทีเรียหายในระยะเวลาหนึ่ง MALT Lymphoma ก็จะหายไปด้วย

กรณีไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย อาจจะใช้การเฝ้าติดตามดู ก็ได้ เพราะ MALT Lymphoma มักจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ลุกลามช้า มีความรุนแรงน้อยก็อาจจะใช้วิธีการเฝ้าดู ต้องดูทั้งอาการและการส่องกล้องเป็นระยะ

    รังสีรักษา ในกรณีมีอาการ และโรคลุกลาม การใช้ ด้วยรังสีปริมาณต่ำขนาด 30 หรือ 40 GYก็สามารถที่จะรักษา MALT Lymphoma ได้ โดยทั่วไป 90% ก็จะได้ผลดีหรือสามารถจะทำให้โรคหายไปได้ โดยมีรายงานการศึกษาการใช้รังสีที่ติดตามถึง 10 ปี พบว่าอัตราการอยู่รอดที่ 5 ปี และ 10 ปี เท่ากับ 92% และ 87% และไม่พบผู้เสียชีวิตจาก MALT Lymphoma 

   แต่ถ้า MALT Lymphoma มีการลุกลามหรือการกระจายไปที่อื่น หรือเมื่อวิธีการรักษาไม่ได้ผลแล้ว ก็จะให้ยาเคมีบำบัด และยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัด เช่น ยา Rituximab โดยอาจร่วมกับยาเคมีบำบัดสูตร CHOP

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

อ้างอิง J Radiat Res. 2017 Jul; 58(4): 537–542. Radiotherapy for localized gastric mucosa–associated lymphoid tissue lymphoma: long-term outcomes over 10 years Yu Ohkubo et al.

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 3,126
Language »