มะเร็งระยะสุดท้าย แต่ไม่ใช่วันสุดท้าย

มะเร็งระยะสุดท้าย แต่ไม่ใช่วันสุดท้าย

ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ
1. ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ครั้งแรกเมื่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้ว
2. ผู้ป่วยที่รักษาอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ชนิดของมะเร็งที่เป็นแบบ ลุกลามเร็ว ไม่ตอบสนองต่อยา หรือสาเหตุจากข้อจำกัดของผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับการรักษาตามมาตรฐานได้อย่างครบถ้วน ได้แก่ อายุมากทำให้ไม่สามารถผ่าตัดหรือให้ยาบางชนิดได้ บางรายแพ้ยาเคมีบำบัดอย่างรุนแรง ทำให้ไม่สามารถรับการรักษาได้อย่างที่ควรจะเป็น เนื่องจากการรักษามะเร็งนั้น แพทย์จะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลที่ได้และผลข้างเคียงในการรักษา

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะที่ 4 หรือมะเร็งระยะลุกลาม หรือมะเร็งระยะสุดท้ายนั้น ไม่ได้หมายความว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิต บางรายอาจมีชีวิตได้อีกเป็นปี หรือ 2-3 ปี

คุณภาพชีวิตที่แย่ลงของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนั้นสำคัญมาก ถึงแม้แพทย์จะไม่ได้มุ่งหวังการรักษาโรคมะเร็งให้หาย แต่ยังคงคาดหวังว่าผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่

เช่น ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายที่ปวดท้อง ถ่ายเป็นเลือด มีเลือดออกในท้องน้อย สิ่งที่สามารถทำได้คือการฉายแสงเพื่อหยุดเลือด ลดปวด ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างมาก

✨ มะเร็งระยะสุดท้าย ไม่ใช่วันสุดท้าย การดูแลอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตในช่วงสุดท้ายดีและมีความสุข

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 16,779
Language »