มะเร็งตับ ปวดท้อง เบื่ออาหาร

มะเร็งตับ ปวดท้อง เบื่ออาหาร

ผู้ป่วยมะเร็งตับหลายราย จะได้รับข้อมูลจากแพทย์ว่า ไม่สามารถฉายแสง หรือฉายรังสีได้ เพราะเนื้อตับนั้น ทนรังสีได้น้อย ซึ่งเป็นความจริงเมื่อ 30 ปีก่อน
ในปัจจุบัน เครื่องฉายรังสี และเทคนิคการฉายรังสีพัฒนาขึ้นมาถึงระดับที่สามารถทำรังสีศัลยกรรมได้ การรวมพลังงานของรังสีให้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง และทำลายเฉพาะจุดที่ต้องการ เปรียบเสมือนการผ่าตัด (SBRT) สามารถทำได้ในเครื่องฉายรังสีระดับสูง
 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลาม หรือในระยะที่ไม่สามารถผ่าตัดได้เช่น ก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ การผ่าตัดจะทำให้เนื้อตับที่เหลือทำงานไม่ได้ ก้อนมะเร็งอยู่ลึกเข้าไปส่วนกลางตับ ผู้ป่วยอายุมากมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็งตับที่ก้อนมะเร็งอยู่ใต้กระบังลม หรือแม้แต่ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่ถึงแม้จะรักษาไม่หายแล้ว แต่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่นผู้ป่วยที่มะเร็งตับเบียดกระเพาะอาหาร ทำให้ปวดท้องมาก รับประทานอาหารไม่ได้ คลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลด การฉายแสงเพื่อลดขนาดก้อนมะเร็ง จะลดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ทำให้รับประทานอาหารได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 1,779
Language »