ผ่าตัดก่อนให้ยาเคมี หรือ ให้ยาเคมีก่อนผ่าตัด ในมะเร็งเต้านม

ผ่าตัดก่อนให้ยาเคมี หรือ ให้ยาเคมีก่อนผ่าตัดในมะเร็งเต้านม

นับว่าเป็นโชคดีของผู้ป่วยมะเร็ง เพราะในปัจจุบันนี้ การรักษามะเร็งเป็นการรักษาแบบ “เฉพาะบุคคล” หรือ personalized medicine มากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก

เพราะโรคมะเร็งนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกัน ก็ไม่ได้มีการรักษาที่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยมากมายที่ต้องคำนึงถึง เช่น ขนาดของก้อน ตำแหน่งของก้อน ข้างซ้ายหรือข้างขวา ลักษณะของเซลล์ในก้อนมะเร็ง 🎗 อายุผู้ป่วย ระยะของโรค ประวัติครอบครัว  เป็นครั้งที่เท่าไหร่ เป็นต้น ดังนั้น การรักษาจึงไม่เหมือนกันในผู้ป่วยแต่ละราย

     ในผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ที่ผ่าตัดไม่ได้หรือผ่าตัดยาก การให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัด เป็นมาตรฐานในการรักษา สามารถช่วยให้คนไข้ผ่าตัดได้ และสามารถผ่าตัดแบบสงวนเต้านมได้ 

     มะเร็งเต้านมที่น่ากลัว และมีการพยากรณ์โรคแย่ที่สุดคือมะเร็งเต้านมชนิด Triple Negative (อ่านรายละเอียดได้ใน https://www.facebook.com/100057313425354/posts/590846612835781/?mibextid=l066kq เป็นมะเร็งที่มักจะมีการกลับมาเป็นซ้ำ มีการลุกลามเร็ว และมีอัตราการอยู่รอดที่ต่ำเมื่อเทียบกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่น  

     ดังเช่น ผู้ป่วยรายนี้ที่มาปรึกษาด้วยก้อนมะเร็งเต้านมชนิด Triple Negative ขนาด 9 เซนติเมตร แพทย์จึงเริ่มให้การรักษาด้วยเคมีบำบัดจำนวน 8 ครั้ง เมื่อให้ยาครั้งสุดท้าย ก้อนมะเร็งลดลงอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการผ่าตัดได้ง่าย เห็นผลการตอบสนองต่อยาที่ดีต่อชนิดของยาเคมีบำบัดที่ให้

      การนำตัวอย่างนี้มาแสดง เพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจเมื่อได้รับการรักษาที่แตกต่างจากเพื่อนที่เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกัน เป็นมาตรฐานในการรักษามะเร็งที่เหมาะสม เฉพาะบุคคล (personalized medicine)

     ข้อสำคัญที่สุดคือ ทุกการรักษาต้องปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และกำหนดการรักษาที่เหมาะสมเสมอ เพื่อให้การเริ่มต้นการรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ป่วยไม่เสียโอกาสที่ควรจะได้รับจากการรักษา 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Post Views: 6,200
Language »