ฉายแสงเจ็บไหม ?

ฉายแสงเจ็บไหม ?

อย่างที่รู้กันดีว่า การรักษามะเร็งมีหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ ผ่าตัด ให้ยา ฉายแสง   คนทั่วไปก็จะรู้ว่า การผ่าตัดนั้นเจ็บ, การให้ยานั้นมีผลข้างเคียงของยาที่แตกต่างกันไปตามแต่ยาที่ใช้ ส่วนการฉายแสง หรือรังสีรักษานั้น เป็นการรักษาที่คนยังไม่ค่อยรู้จัก

      การฉายแสง เป็นวิธีการรักษาไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนไข้เลย อย่างไรก็ตาม หากคนไข้รายใดต้องฉายแสงเป็นเวลานาน อาจมีผลข้างเคียงจากการฉายแสงได้บ้างในแสงหลังๆ เช่น เมื่อฉายแสงนานเกิน 3 สัปดาห์ อาจเกิดผลข้างเคียงบริเวณที่ฉาย เช่น ฉายที่คอก็อาจมีเจ็บคอได้ หรือฉายที่ผิวก็อาจมีผิวแดงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาการข้างเคียงดังกล่าวนี้ก็จะหายไปในที่สุด โดยทั่วไปมักจะหายภายในระยะเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของการฉายแสง  เช่น ฉายแสง 3 สัปดาห์แล้วเกิดอาการผิวแดง อาการผิวแดงนั้นก็จะหายไปภายในเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ เป็นต้น

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 10,494
Language »