ข้อควรรู้ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คืออะไร ใครเสี่ยง

ข้อควรรู้ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คืออะไร ใครเสี่ยง

1. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรือ ลิมโฟมา Lymphoma แบ่งเป็นแบบ Hodgkin มักพบในเด็ก และ Non-Hodgkin มักพบในผู้ใหญ่
2. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบบ Non-Hodgkin มักพบบริเวณช่วงคอและอก แบ่งเป็นแบบโตช้า กับโตเร็ว
3. ต่อมน้ำเหลืองมีอยู่ทั่วร่างกาย ดังนั้นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถพบได้ในทุกอวัยวะ
4. แบบโตเร็ว จะทำให้เสียชีวิตได้ภายใน 1 ปี แต่ถ้ารักษาเร็ว มีโอกาสหายขาด
5. ยังไม่ทราบสาเหตุแน่นอน แต่พบว่าปัจจัยเสี่ยงคือ อายุที่เพิ่มขึ้น เพศชายพบมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย, ผู้ที่สัมผัสสารฆ่าแมลงมากๆ, การติดเชื้อ HIV, ผู้ป่วย SLE, ผู้ที่สัมผัสสารพวกเบนซีนอย่างต่อเนื่อง
6. อาการเริ่มต้นได้แก่ คลำพบก้อนที่บริเวณต่างๆ และมักไม่เจ็บ, มีไข้, เหงื่อออกกลางคืน, น้ำหนักลด, คันทั่วร่างกาย
7. การรักษาขึ้นกับระยะ ชนิด ลักษณะการกระจาย โดยแนวทางการรักษาหลักได้แก่ การให้ยาเคมีบำบัด และอาจให้ร่วมกับ Monoclonal antibody ซึ่งเป็นยาชีววัตถุ, การฉายแสง โดยใช้รังสีปริมาณต่ำ
8. ระหว่างการรักษา ควรออกกำลังกายเบาๆ พบว่าการออกกำลังกายเบาๆทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
9.ไม่ต้องตกใจหรือกังวล มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งที่มีการพยากรณ์โรคดีที่สุดชนิดหนึ่งและสามารถรักษาหายได้

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 84
Language »