SBRT รังสีศัลยกรรม

SBRT รังสีศัลยกรรม

ข้อบ่งชี้ในการรักษา ใช้เป็นทางเลือกในการรักษา
กรณีไม่เหมาะสมที่จะผ่าตัด
หรือล้มเหลวต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น
ลักษณะก้อนที่เหมาะสม
จำนวน 1-3 ก้อน ไม่จำกัดขนาด
โดยมีปริมาตรเนื้อตับที่ดีเพียงพอ
ตำแหน่งของก้อน รักษาก้อนได้ในทุกตำแหน่งของตับ
แม้มีการกระจายในหลายกลีบตับแล้ว
จุดเด่นของการรักษา ไม่ต้องวางยาสลบ และไม่สูญเสียเลือด
รักษาในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไม่ค่อยแข็งแรง
รักษาในผู้ที่มีการอุดตันของหลอดเลือดดำของตับ
การรักษาในผู้ป่วยตับแข็ง อาจให้การรักษาในผู้ป่วยบางราย
ที่มีความเหมาะสมได้
ความเสี่ยงในการรักษา มีโอกาสเกิดภาวะตับวาย
จากทำงานที่น้อยลงของตับ
NCCN Guideline 2021 Hepatobiliary cancers
Post Views: 1,405
Language »