7 คำถาม-ตอบ โควิด19 กับผู้ป่วยมะเร็ง

7 คำถาม-ตอบ โควิด19 กับผู้ป่วยมะเร็ง

  1. ผู้ป่วยมะเร็ง มีความเสี่ยงกับโรคโควิด 19 มากขึ้นไหม?

ตอบ  แน่นอนว่าผู้ป่วยมะเร็งจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลง เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 มากกว่าคนทั่วไป เพราะผู้ป่วยมะเร็งมักมีอายุมาก ซึ่งทำให้ระดับภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย และการมีระดับภูมิคุ้มกันลดลงจากการรักษา

2. ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับรังสีรักษา ยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ยาต้านฮอร์โมน ยาภูมิคุ้มกันบำบัด สามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ไหม ?

ตอบ ควรได้รับวัคซีนโควิด 19 โดยเร็ว ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อจัดเวลาการฉีดยาให้เหมาะสม

3.วัคซีนโควิด 19 ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็ง คือวัคซีนชนิดใด?

ตอบ  วัคซีนโควิด 19 ทุกชนิดที่ผ่านการรับรองจากอย.ประเทศไทยสามารถฉีดให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้ทุกชนิด

 

4.ผู้ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ควรปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงการระบาดของโควิด 19

ตอบ ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมะเร็ง ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดสูงสุด สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะกับผู้อื่น และเมื่อมีโอกาสได้รับวัคซีน ควรเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด

5. ผู้ป่วยมะเร็งที่มีโรคอื่นร่วมด้วย เช่น เบาหวาน ความดัน ยังควรได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือไม่?

ตอบ ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมักพบโรคอื่นร่วมด้วย เช่น ความดัน เบาหวาน หัวใจ ไต ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงเมื่อมีการติดเชื้อโควิด 19 แล้วมีอาการหนัก สมควรได้รับวัคซีนโควิด 19 โดยเร็ว เพื่อลดความรุนแรงหากติดเชื้อ

6. ผู้ที่เพิ่งตรวจเจอว่าเป็นมะเร็ง แต่ไม่อยากไปรักษา เพราะกลัวติดโควิด

ตอบ เซลล์มะเร็งเติบโตตลอดเวลา หากรักษาช้า โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าการเสียชีวิตจากเชื้อโควิด อย่างไรก็ตาม การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โอกาสติดเชื้อจากโรงพยาบาลมีต่ำมาก 

7. รักษาจบแล้ว เหลือแต่ติดตามอาการ ไม่ไปติดตามอาการได้ไหม กลัวติดโควิด

ตอบ ผู้ที่เคยเป็นมะเร็ง มีโอกาสเป็นมะเร็งที่ใหม่ หรือเป็นซ้ำที่เดิมสูงกว่าคนทั่วไป การติดตามเป็นสิ่งสำคัญมาก แพทย์ผู้รักษาจะทราบว่า ผู้ป่วยมะเร็งแต่ละราย ควรติดตามอาการใด ควรเฝ้าระวังระบบใดเป็นพิเศษ ดังนั้น ควรติดตามอาการตามที่แพทย์พิจารณา ซึ่งจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ที่มา
• ESMO, Cancer patient management during the COVID-19 pandemic (https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic)
• https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_km.php
• https://www.cancer.gov/about-cancer/coronavirus/coronavirus-cancer-patient-information

Copyright © 2022 Sriracha Canceralliance Hospital.

Post Views: 4,442
Language »