ข่าวสารและกิจกรรม

ปลื้ม ! ครบ 1 ปี CAH รักษาผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทอง ด้วยแนวคิด 'ไม่ให้สิทธิ์จำกัด เทคนิคการรักษา'
พร้อมขานรับ ' 30 บาทรักษาทุกที่'

หนึ่งในสถานพยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะโรคมะเร็ง โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (CAH) ได้ขานรับนโยบายภาครัฐ “30 บาทรักษาทุกที่”โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้อธิบายถึงความพร้อมของการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งว่าCAH เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งเอกชนที่รองรับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองของรัฐบาลตั้งแต่เริ่มเปิดมาเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้วด้วยความพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุุณภาพ มีความเชี่ยวชาญทางด้านรังสีรักษา และอายุรกรรมมะเร็ง ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเพียง 30 เตียง แต่ก็มีเครื่องฉายรังสี เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งรังสี 4 มิติและรังสีร่วมพิกัดเสมือนการผ่าตัด พร้อมทั้งยาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้า

จากประสบการณ์เกือบ 40 ปี ทั้งการแพทย์ อาจารย์แพทย์ ผู้บริหารและที่ปรึกษาในองค์กรต่าง ๆ ได้มีโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคร้ายในทุกระดับชนชั้นมากมายนับไม่ถ้วน ได้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษา จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทาง ที่เปิดรับผู้ป่วยทุกสิทธิ์ทั้งบัตรทอง,ประกันสังคม,และข้าราชการ โดยออกแบบบริการทางด้านกายภาพออกเแ็น 2 ด้าน เพื่อความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม แต่ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูงให้การรักษาผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มเช่นเดียวกัน ภายใตแนวคิด ‘ไม่ให้สิทธิ์จำกัด เทคนิคการรักษา” เพื่อไม่ให้เกิดความรู้แตกต่างในชั้นตอนการบริการ แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทั่วไปหรือผู้ป่วย 30 บาท หากมีข้อบ่งชี้ก็จะได้รับการรักษาด้วยเทคนิคขั้นสูงทันที ภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ ด้วยมีคณะแพทย์ทั้งโรงเรียนแพทย์ และสถาบันมะเร็งแห่งชาตร่วมกันลงทุนก่อตั้งโรงพยาบาล ที่สำคัญคือ บริษัทบิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) โดยคุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องฉายรังสี มากกว่า 20 ปี รวมสนับสนุนในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่” 1 ปี ที่ผ่านมาได้มรการรับส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับทุกโรงพยาบาลในภาคตะวันออก และยังได้รับการสนันสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข,กรมบัญชีกลาง ทำให้ผู้ป่วยทุกสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น สปสช. 30 บาทและข้าราชการ หรือประกันสังคมที่ได้รับการส่งตัวมาไม่ต้องเสียค่าใชจ่ายในการรักษาด้วยรังสีตามสิทธิ์รักษานั้นๆ โดยผลงานทุกอย่างเป็นไปตามที่ตั้งใจ เพราะสามารถให้บริการทุกสิทธิ์ โดยเฉาพทาแนวคิด อย่าให้สิทธิ์จำกัดเทคนิคการรักษา ที่เห็นได้ชัดเจนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกทุกราย ทุกสิทธิ์ได้รับการวางแผนด้วยเทคนิค VMAT ซึ่งค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาตรฐานที่จะเบิกได้โดยสิทธิ์ 30 บาท หรือ ประกันสังคม แต่ CAH ก็ให้บริการไปแล้วกว่า 30 ราย

ที่สำคัญคือผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพหรือผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองก็มมีความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันว่าค่ารักษาไม่สูงเหมือนอย่างที่กลัวคำว่าเอกชนและหลายคนบอกว่าค่าบริการที่นี้ถูก เนื่องจากเรากำหนดค่าบริการปรมาณ 70-80% ของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำเท่านั้น

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ ครอบครัวก็ไม่ต้องทุกข์ใจที่ต้องเฝ้าดูผู้ที่รักกำลังป่วยแต่ไม่สามารถได้รับการรักษาเพราะต้องรอคิว อีกทั้งไม่ต้องเสียทั้งเวลาแลค่าใช้จ่ายเพื่อไปรักษาในกรุงเทพ ที่ผ่านมามีผู้ป่วยบางคนถอดใจเพราะไม่มีญาติพาไปรักษา สิ่งที่สำคัญคือผู้ป่วยได้รับกำลังใจจากลูกหลานที่บ้าน ขณะรักษาตัวใกล้บ้าน ทั้งผู้บริหาร แพทย์และบุคลากรทุกคน ตั้งปณิธานว่ายังคงสานต่อนโยบายช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวที่รักของพวกเขาตลอดไป และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 25564 ผู้ป่วยมะเร็งสามารถถือบัตรทองเพื่อยืนยันตัวตนเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องรอคิวฉายรังสีรักษานานเหมือนที่ผ่านมา และยังพร้อมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งภาคตะวันออกและทั่วประเทศ เพื่อลดความแออัดจากโรงพยาบาลมะเร็งอื่นๆ เป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้อีกทางหนึ่ง”

ที่มา : ข่าวสด

Post Views: 676
Language »