3 ปี CAH

3 ปี CAH

            เมื่อ 3 ปีที่แล้ว มีโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแห่งใหม่ เปิดขึ้นมาในพื้นที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
     เป็นการเปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแห่งใหม่ ที่ไม่ใช่มือใหม่ หากแต่เป็นการร่วมมือกันของกลุ่มแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งมากกว่า 40 ปี ซึ่งประกอบด้วยแพทย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยแพทย์ แพทย์ในภูมิภาค สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท Business Alignment ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องมือรังสีรักษามามากกว่า 20 ปี
    กลุ่มผู้ก่อตั้งทุกภาคส่วนได้ใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีมารวมกัน เพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลที่มีระบบ มีเทคโนโลยี มีความชำนาญ ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เป็นคำตอบของผู้ป่วยมะเร็งในภูมิภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคิวการรักษา และปัญหาเทคโนโลยีในการรักษา ด้วยมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง โดยเฉพาะรังสีมะเร็งวิทยา และอายุรกรรมมะเร็งวิทยา 
      เพียง 3 ปี เรารักษาผู้ป่วยด้วยการฉายรังสี☢️ไปถึง 24,301 ครั้ง รักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัด 2,208 ครั้ง
เรามีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งคนไทย ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา จีน และได้รับเสียงตอบรับในการดูแลของเราอย่างดียิ่ง เป็นกำลังใจที่สำคัญให้เราก้าวเดินต่อไป ด้วยคุณภาพ ซึ่งต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด
    3 ปีที่ผ่านมา จึงเป็น 3 ปี ที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และอยากส่งต่อความภาคภูมิใจและความยินดีนี้ไปยังทุกท่านในภาคตะวันออกด้วยเช่นกัน
ในปีที่ 4 เราจะก้าวต่อไป พร้อมขยายขอบเขตการบริการให้กว้างขึ้น เข้าถึงผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยยังคงยึดมั่นกับคุณภาพระดับสูงในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
      “โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ คุณภาพต้องมาก่อน”

Copyright © 2022 Sriracha Canceralliance Hospital.

Post Views: 1,349
Language »