10 ข้อ ที่ทำให้รู้ว่า มะเร็งไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

10 ข้อ ที่ทำให้รู้ว่า มะเร็งไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

  1.  มะเร็งเป็นโรคที่มีโอกาสหายขาด
  2. โอกาสการหายขาด ขึ้นกับระยะของมะเร็ง ยิ่งพบในระยะเริ่มแรก ยิ่งมีโอกาสหายขาดได้
  3. ไม่จำเป็นว่าการเป็นมะเร็งแล้วต้องผ่าตัด มะเร็งบางชนิดเช่น มะเร็งทางศีรษะและลำคอ (มะเร็งช่องปาก มะเร็งบริเวณคอหอยหลังช่องปาก มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งคอหอยส่วนล่าง มะเร็งหลังโพรงจมูก) สามารถใช้การรักษาด้วยการฉายรังสี
  4. ปัจจุบันมีข้อมูลทางพันธุศาสตร์เพิ่มขึ้นมาก ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างเหมาะสมเฉพาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น
  5. ยาแบบมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งมีจำนวนมากขึ้นหลายรายการ สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับเซลล์มะเร็งแต่ละชนิด
  6. กรรมพันธุ์เป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นมะเร็ง แต่ไม่จำเป็นว่า มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งแล้วเราต้องเป็นมะเร็งเสมอไป

7.  อีกหนึ่งความก้าวหน้าทางการแพทย์คือรังสีร่วมพิกัด (SBRT) หรือที่เรียกว่ารังสีศัลยกรรม นั่นคือการฉายรังสีที่แม่นยำอย่างมาก ตรงไปยังก้อนมะเร็ง เพื่อลดขนาด หรือกำจัดก้อนมะเร็งให้ตายไป แต่ทั้งนี้ต้องใช้เครื่องฉายรังสีขั้นสูง ระบบนำภาพที่แม่นยำ และทีมแพทย์ที่มีความรู้ในการใช้เทคนิค SBRT
8. ในมะเร็งเต้านม งานวิจัยชี้ชัดว่า การผ่าตัดสงวนเต้านม+การฉายรังสี มีโอกาสการหายและอยู่รอด เท่ากับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด
9. เครื่องฉายรังสีขั้นสูง สามารถฉายรังสีให้เจาะจงกับขอบเขตของก้อนมะเร็งได้ และสามารถฉายได้อย่างแม่นยำแม้อวัยวะเคลื่อนไหว เช่น การฉายรังสีบริเวณทรวงอก รังสีจะปรับตำแหน่งตามก้อนมะเร็งที่เคลื่อนที่ตามจังหวะการหายใจ ทำให้ผลข้างเคียงต่ออวัยวะข้างเคียงลดน้อยลงอย่างมาก
10.  การตรวจคัดกรองจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเพิ่มโอกาสการหายขาดของโรคมะเร็ง อย่ากลัวหรือเสียดายเงินหากมีโอกาสได้ตรวจคัดกรองมะเร็ง เพราะการรักษามะเร็งระยะแรก กับการรักษามะเร็งระยะลุกลาม ให้ผลลัพธ์และคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

เริ่มต้นจากการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้เจอมะเร็ง ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป

Post Views: 2,944
Language »