ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม CAH เป็นหน่วยงานให้บริการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมและได้รับการรองรับมาตรฐานจากวิทยาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

  • เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ วันละ 3 รอบ ตั้งแต่เวลา 06:00-18:00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน
  • ให้บริการเครื่องฟอกเลือดทั้งหมด 16 เครื่อง
  • มีระบบน้ำ RO ที่ได้รับมาตรฐานและเป็นระบบ Direct Seed ที่ผลิตน้ำที่สะอาด บริสุทธิและใช้ได้ทันที
  • มีอายุรแพทย์โรคไต 2 ท่าน และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ให้บริการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุด

GALLERY

Language »