โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ใกล้ฉัน

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ใกล้ฉัน

มะเร็ง เป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ และคนทั่วไปก็รู้สึกว่ากลัวการเป็นโรคมะเร็ง เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง มักมีความรู้สึกเปรียบเสมือนการโดนตัดสินประหารชีวิต หลายคนจึงมุ่งหวังที่จะรักษาในโรงพยาบาลที่ดีที่สุด และมักมีความเชื่อว่าต้องเดินทางไปรักษาในกรุงเทพ

ความเป็นจริงนั้น การรักษามะเร็งในปัจจุบันพัฒนาไปมาก มะเร็งไม่ได้เป็นโรคที่รักษายาก โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งที่มีเครื่องมือพร้อม มีเครื่องฉายแสง และมีทีมแพทย์ ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสหายขาดได้ หรืออย่างน้อยก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปได้อีกหลายปี

ความจำเป็นในการเดินทางไกลเพื่อไปรักษามะเร็งในกรุงเทพจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป การได้รักษามะเร็งในโรงพยาบาลใกล้บ้าน ใกล้ญาติ เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการฉายแสงซึ่งต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ หากต้องเดินทางไกล ต้องหาที่พัก ไม่มีญาติอยู่ใกล้ๆ เป็นเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 666
Language »