ข่าวสารและกิจกรรม

ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
และบุคลากรจากโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับ ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี และบุคลากรจากโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่และเทคโนโลยีอันทันสมัย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

GALLERY

Post Views: 1,407
Language »