โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนได้ที่พร้อม

ดีเดย์ 1 มกราคม 'โรคมะเร็ง'ไปรับรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

แม้ว่านโยบายนี้จะมีชื่อว่า “มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม” แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยมะเร็งบัตรทองจะสามารถเดินเข้าไปรักษายังหน่วยบริการแห่งใดก็ได้

นั้นเพราะโรคมะเร็งมีหลายชนิด และหน่วยบริการแต่ละแห่งก็มีศักยภาพในการรักษาแตกต่างกัน จังมีทั้งหน่วยบริการที่พร้อมและไม่พร้อมให้บริการ

ฉะนั้น เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง แพทย์ผู้รักษาจะมีรายชื่อหน่วยบริการที่พร้อมและตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วยว่าควรไปรักษาต่อที่ใด

นโยบายใหม่ : ผู้ป่วยจะมีทางเลือก

– ให้ผู้ป่วยสามารถเลือกเข้ารับบริการในหน่วยบริการได้สะดวกสบายมากขึ้น แพทย์ผู้รักษาจะมีรายชื่อหน่วยบริการที่มีความพร้อมซึ่งอาจเป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้าน หรือเป็นหน่วยบริการไม่ต้องรอคิวนาน โดยเฉพาะการรักษาที่สำคัญที่จะควบคุมระยะและการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง

– เมื่อผู้ป่วยเลือกหน่วยบริการที่จะไปรับบริการร่วมกับแพทย์แล้ว ไม่ต้องขอใบส่งตัวจากหน่วยบริการประจำ พยาบาลจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประสานการส่งข้อมูลผู้ป่วย เพื่อการส่งต่อไปยังหน่วยบริการปลายางแทนการใช้ใบส่งตัว

เสริมศักยภาพโรงพยาบาล

– ในอดีต ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องเดินทางมารักษาใน กทม. แต่ขณะนี้ สธ.ได้สนับสนุนเครื่อ ฉายรังสี 7-8 เครื่อง กระจายไปทุกภูมิภาค เพื่อให้ทุกแห่งมีศักยภาพในการรักษาเท่านั้น

– จัดระบบบริการเป็นเครือข่าย โดยมี “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ “ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (service plan) สาขามะเร็งของ สธ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางจัดระบบ

เน้นหลัการใกล้บ้านใกล้ใจ แต่กรณีที่มีความจำเป็นหน่วยบริการเอกชน และหน่วยบริการสังกัดโรงเรียนแพทย์พร้อมให้การสนับสนุน

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) 

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 1,765
Language »