“แต่ฉันไม่เคยสูบบุหรี่เลยนะ” คำบอกเล่า จากผู้ป่วยมะเร็งปอดคนหนึ่ง

“แต่ฉันไม่เคยสูบบุหรี่เลยนะ” คำบอกเล่า จากผู้ป่วยมะเร็งปอดคนหนึ่ง

มะเร็งปอด เป็นโรคที่เซลล์ของเนื้อปอดมีการแบ่งตัวมากผิดปกติ สามารถเติบโตลุกลามไปยังอวัยวะอื่นได้ โดยสาเหตุหลักคือการสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ ยังมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้ด้วยสาเหตุต่อไปนี้
   ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ พบว่า 20% ของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับควันบุหรี่ (Second-hand Smoke) จะเสียชีวิตจากมะเร็งปอด ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีคนสูบบุหรี่
    กรรมพันธุ์  ผู้ที่มีญาติใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง เป็นมะเร็งปอด เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า ถึงแม้กรรมพันธุ์จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำลายปอดได้ เพราะการเกิดมะเร็งปอด มีสาเหตุที่ผสมผสานกันระหว่างพฤติกรรม สภาพแวดล้อม และกรรมพันธุ์

  สภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอด เช่น
• ควันจากไอเสียรถยนต์บนท้องถนน 
• แอสเบสทอส หรือแร่ใยหิน เป็นส่วนประกอบของฉนวนกันความร้อนในอาคาร ผ้าเบรค กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยางไวนิลปูพื้น กระดาษลูกฟูก แผ่นกรองในอุตสาหกรรมยา ม่านทนไฟ ชุดป้องกันไฟ ส่วนประกอบของเครื่องเป่าผม เครื่องปิ้งขนมปัง เตารีด กระติกน้ำร้อน ตู้เย็น เป็นต้น จะเห็นว่าแร่ใยหินอยู่ใกล้ตัวเรามากและเราสามารถสูดอนุภาคของแร่ใยหินเข้าไปในปอดได้โดยที่เราไม่รู้ตัว
• ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นหรือไอสารระเหยของน้ำมัน
• ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่มาไม่ถึง 10 ปี ยังคงมีความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่อยู่
• ผู้ที่เคยเป็นโรคเกี่ยวกับปอด เช่นวัณโรคปอด
ด้วยเหตุที่มะเร็งปอดในระยะเริ่มแรก ไม่มีอาการใดเลย จึงพบว่าเกือบ 70% ของคนไข้รายใหม่ มาพบหมอเมื่อเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามแล้ว ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่สูบบุหรี่ ก็ควรได้รับการตรวจเอกซเรย์ปอดสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

Post Views: 2,083
Language »