เคมีบำบัด และยามุ่งเป้า

เคมีบำบัด และยามุ่งเป้า

      เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีแผนกสำหรับการให้ยาเคมีบำบัดโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมารับยาได้แบบไป-กลับ หรือแบบผู้ป่วยใน ตามความเหมาะสมของการรักษา นำทีมการให้บริการโดยพยาบาลชำนาญการที่ได้รับใบอนุญาติการบริหารยาเคมีบำบัด จากสภาการพยาบาล นอกจากนี้โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ยังมีเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านยาเคมีบำบัด ควบคุมการคัดเลือกที่นำมาใช้ให้มีคุณภาพ และมีขั้นตอนการผสมยาเคมีบำบัดที่ถูกต้องได้มาตรฐาน เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา และความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

GALLERY

Copyright © 2022 Sriracha Canceralliance Hospital.

Post Views: 2,637
Language »