เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มแพทย์ที่มีความชำนาญด้านมะเร็งวิทยาสาขาต่างๆ

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของผู้ป่วยในการเข้าถึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลที่ให้การรักษาเฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา ที่มีคุณภาพการรักษาและการบริการที่ดี ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้อง กับ บริษัท บิสซิเนส อะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องฉายรังสีระดับต้นๆ ของโลก มีโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์เลือกใช้มากที่สุด และอยู่ในวงการการจำหน่ายเครื่องฉายรังสีมากกว่า 20 ปี มุ่งหวังพัฒนาการตรวจและการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้มีมาตรฐานทีดียิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการจัดตั้ง โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง “แคนเซอร์อลิอันซ์” ขึ้นเป็นแห่งแรกที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOl) ที่มองเห็นถึงถึงความสำคัญของการลงทุนเพื่อการแพทย์เฉพาะทางที่ยังขาดแคลนอยู่ในภูมิภาค

        จังหวัดชลบุรีถือเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเกิดขึ้นใหม่มากว่า 6,000 รายต่อปี ในขณะที่ศักยภาพของโรงพยาบาลที่มีอยู่ในภูมิภาคจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียง 3,000 – 4,0000 รายต่อปี ผู้ป่วยส่วนหนึ่งต้องเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงต้องจัดหาที่พักอาศัยระหว่างการรักษา ทำให้เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการเข้าถึงการรักษา

      โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เริ่มต้นในระยะแรกด้วยอาคารสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ใช้งบประมาณในการลงทุนกว่า 500 ล้านบาท สำหรับการนำเทคโนโลยีชั้นสูงในระดับแนวหน้ามาให้บริการ เช่น เครื่องฉายรังสีที่ทันสมัย, การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง, การให้บริการด้านเคมีบำบัดที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลมีแนวทางเปิดกว้างในการรองรับผู้ป่วยส่งตัวในสิทธิ์การรักษาต่างๆ โดยพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

บรรยากาศโรงพยาบาล

Post Views: 396
Language »