อาหารขึ้นรากับ โรคมะเร็ง

      เชื้อราที่เราจะพูดถึงนี้คือเชื้อราในกลุ่ม อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxins) ซึ่งพบในผลิตผลการเกษตร เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด หรือพบในอาหารแห้ง เช่น พริกแห้ง  เชื้อราชนิดนี้พบได้มากในประเทศภูมิภาคเขตร้อน เช่นในประเทศไทย ซึ่งการพบนี้ พบได้ทั้งในแปลงปลูก  ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว และระหว่างการเก็บรักษา

เราได้รับเชื้อรานี้ได้อย่างไร

มนุษย์เราได้รับเชื้อรานี้ได้โดยการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อรา อะฟลาท็อกซิน Aflatoxins นี้เข้าไป หรือ รับประทานเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์นม ที่ได้จากสัตว์ที่บริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อรานี้เข้าไป  ดังนั้น การนำอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราไปเลี้ยงสัตว์ ต้องไม่นำสัตว์นั้นมารับประทาน

มะเร็งอะไรบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อราชนิดนี้

อะฟลาท็อกซิน  Aflatoxins เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของมะเร็งตับ Hepatocellular carcinoma (HCC) โดยเชื้อราเข้าไปเปลี่ยนแปลงระดับยีนในเซลล์ตับ   และเชื้อราอะฟลาท็อกซิน Aflatoxins อยู่ในรายชื่อของสารก่อมะเร็งชนิดรุนแรง จากการประกาศขององค์การอนามัยโลก WHO และสามารถก่อมะเร็งได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์

ความร้อนสามารถทำลายเชื้อราอะฟลาท็อกซิน Aflatoxins ได้หรือไม่ ?

เชื้อราอะฟลาท็อกซินทนต่อความร้อนได้สูงมาก แม้ในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ก็ไม่สามารถทำลายเชื้อราชนิดนี้ได้  มีรายงานว่าที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสขึ้นไป เชื้อราชนิดนี้ถูกทำลายได้บ้าง 

การหลีกเลี่ยงเชื้อราทำอย่างไร

  1. ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ให้ตรวจสอบรูปลักษณ์หรือลักษณะอาหารให้มั่นใจว่าอาหารนั้นไม่ปนเปื้อนเชื้อรา
  2. อาหารบรรจุในภาชนะที่ระบุวันหมดอายุชัดเจน และไม่บริโภคอาหารหมดอายุโดยเด็ดขาด
  3. การแช่อาหารในตู้เย็นตลอดเวลาไม่ได้เป็นการรับประกันว่าอาหารนั้นจะไม่ขึ้นรา
  4. อาหารหรือวัตถุดิบที่เก็บรักษาในที่ร้อนหรือชื้น ควรซื้อในปริมาณน้อยๆ เพื่อให้รับประทานได้ทันก่อนขึ้นรา

อ้างอิง:

Post Views: 16
Language »