กัญชาทางการแพทย์

ทำอย่างไร ? ถ้าอยากทดลองใช้กัญชาทางการแพทย์

ข้อคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

  1. เลือกสถานที่ โรงพยาบาลที่มีแพทย์และเภสัชกร ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ จากระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลที่มีการประสานส่งต่อข้อมูลกับเจ้าของแพทย์เดิม
  2. ตถุประสงค์การใช้กัญชา ในเบื้องต้น ควรเป็นการรักษาเสริม เพื่อให้ครบวงจรกับการรักษามาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรค หรือบรรเทาอาการ
  3. ควรพิจารณาใช้ เมื่อคนไข้มีความรู้ ความเชื่อและมีความหวังในกัญชา
  4. ควรพิจารณาหยุดใช้ เมื่อประเมินว่ามไ่ได้ผล ร่วมกับแพทย์ผู้ให้การรักษา
  5.  ควบคุมอาการไม่พึงประสงค์ ให้ได้มากที่สุด ด้วยการติดตามกับแพทย์ เภสัชกร พยาบาลตามที่กำหนด
  6. ไม่ปรับยา เพิ่มหรือลดยาเอง เพราะความแตกต่างในปริมาณ อาจส่งผลต่อการรักษา และอาจเพิ่มภาวะแทรกซ้อน
  7. ไม่ควรแบ่งกัญชาให้ผู้อื่นใช้ร่วมด้วย โดยที่ไม่ได้รับการประเมินจากแพทย์ เพราะอาจมีผลต่อโรคหรือยาประจำที่กินอยู่ รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน และปริมาณยา ของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากัน

  8. ในการบริหารยาครั้งแรก ควรกระทำภายใต้การสังเกตอาการของแพทย์ พยาบาล ภายในโรงพยาบาล
  9. ควรเก็บรักษายา จามที่แพทย์ เภสัชกรแนะนำ
  10.  แจ้งแพทย์ หรือโรงพยาบาลทุกครั้ง ที่ท่านไปตรวจโรคอื่น หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ว่าท่านกำลังใช้กัญชาในการรักษาร่วม

หากท่านสามารถทำได้ ตามที่แนะนำท่านสามารถได้รับกัญชสที่ถูกต้อง ตามข้อบ่งชี้ และปลอดภัยจากการใช้กัญชามากที่สุดครับ

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

Post Views: 615
Language »