หยุดสูบ เมื่อ 80

หยุดสูบ เมื่อ 80

อากงสูบบุหรี่วันละซองมาตลอดหลายสิบปี ตอนนี้อายุ 80 ปีแล้ว ลูกหลานอยากให้หยุดสูบบุหรี่เพราะกลัวอากงเป็นมะเร็งปอด
ต้องยอมรับว่าบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งปอด แต่อย่างไรก็ตามในผู้ที่อายุ 80 ปี สูบบุหรี่มาตลอด และยังไม่มีอาการของมะเร็งปอดนั้น การบังคับให้หยุดสูบในตอนนี้อาจไม่ช่วยลดอัตราความเสี่ยงมะเร็งปอดแล้ว
หากจะพูดให้ชัดๆก็คือ หากจะเป็นก็เป็นไปแล้ว ส่วนเรื่องอัตราความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดนั้นก็เพิ่มความเสี่ยงไปแล้ว 10 เท่าเทียบกับผู้ที่ไม่สูบ และหากหยุดสูบตอนนี้ กว่าอัตราความเสี่ยงจะลดลง ก็ต้องใช้เวลาอีกมากกว่า 20 ปี ในการลดผลของการสูบที่ผ่านมา ดังนั้นการหยุดสูบในตอนนี้ไม่ช่วยอะไรเกี่ยวกับมะเร็งปอด
แต่แน่นอนว่าการหยุดสูบ จะลดความเสี่ยงหรืออาการของโรคอื่นๆได้ เช่น โรคหอบหืด อาการไอเรื้อรัง โรคปอดอักเสบ และที่สำคัญคือ การหยุดสูบจะส่งผลดีทันทีต่อคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 647
Language »