สิทธิข้าราชการกับการรักษาโรคมะเร็ง

สิทธิข้าราชการกับการรักษาโรคมะเร็ง

 ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา CAH ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ

  1. แจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อดำเนินการส่งต่อการรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์
  2.  นัดหมายโทร 033-046333
  3. นำบัตรประชาชนตัวจริง ,สำเนาผู้ที่สิทธิเบิก, ใบส่งตัว และประวัติการรักษามาในวันนัดหมายพบแพทย์

ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องสำรองจ่าย

*ตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง (ข้าราชการ)

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 1,568
Language »