ข่าวสารและกิจรรม

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 20  มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับ ทีมผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ เครื่องมือการรักษา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง

🙏ขอขอบพระคุณสำหรับการเยี่ยมชมโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

GALLERY

Post Views: 61
Language »