สัญญาณเตือน มะเร็งลำไส้ใหญ่

สัญญาณเตือน มะเร็งลำไส้ใหญ่

   มะเร็งลำไส้เป็นอีกหนึ่งมะเร็งที่เมื่อรู้เร็ว มีโอกาสหายขาดได้ ดังนั้น การสังเกตอาการ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการเฝ้าระวังและตรวจร่างกายตั้งแต่เนิ่นๆ

  • ท้องผูกสลับท้องเสียเป็นประจำ
  • อุจจาระเป็นลำเล็กลง เกิดจากมีติ่งเนื้อเกาะขวางทางในลำไส้
  • มีเลือดแดง หรือเลือดสด”ปน”กับอุจจาระ จากการมีบาดแผล หรือการเสียดสีกับติ่งเนื้อ ซึ่งการสังเกตว่าเลือดออกจากลำไส้หรือ เป็นเลือดริดสีดวง สามารถสังเกตได้อย่างง่ายๆว่า หากเป็นเลือดแดงปนกับอุจจาระจะเป็นเลือดที่มาจากลำไส้ แต่หากเป็นเลือดที่หยดหลังจากอุจจาระแล้ว มักเป็นเลือดจากริดสีดวงทวาร
  • หากติ่งเนื้อใหญ่ขึ้น อาจขวางทางได้แม้กระทั่งการผายลม หากไม่มีการผายลมจนอึดอัดท้อง ควรรีบพบแพทย์
  • น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ
    การรักษามะเร็งลำไส้ จะขึ้นกับระยะของโรค สภาพร่างกายคนไข้ ทั้งนี้การรักษาหลัก จะเป็นการผ่าตัด ฉายแสง เคมีบำบัด โดยบางรายที่มีข้อบ่งชี้ แพทย์อาจให้ฉายรังสีก่อนการผ่าตัด บางรายอาจฉายรังสีหลังการผ่าตัด ร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด
  หมั่นสังเกตอาการตนเอง และตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติ จะได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสการหายขาดได้
           ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.เฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์
              “คุณภาพ ต้องมาก่อน”

บทความที่น่าสนใจ

Copyright © 2022 Sriracha Canceralliance Hospital.

Post Views: 5,837
Language »