สัญญาณเตือนมะเร็งปอด

สัญญาณเตือนมะเร็งปอด

ข้อมูลทั่วไป

  • การเอกซเรย์ปอดทั่วไป จะเห็นความผิดปกติได้เมื่อก้อน มีขนาดใหญ่ 
  • ผู้ป่วยรายใหม่จึงมักพบในระยะลุกลามหรือระยะที่ 3 แล้ว 
  • มะเร็งปอดมีโอกาสหายขาด หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม
  • การตรวจมะเร็งปอด ที่มีโอกาสพบในระยะเริ่มแรก คือ CT Low Dose 

สัญญาณเตือน

  • ไอผิดปกติ เช่น ไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด 
  • เสียงเปลี่ยน เช่น เสียงแหบ 
  • เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอกตลอดเวลา 
  • หายใจมีเสียงหวีด

การป้องกัน

  • หยุดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงมลภาวะ 
  • อยู่ห่างผู้ที่สูบบุหรี่,ควันธูป

    หากพบอาการเหล่านี้ อย่าเพิ่งตกใจ แต่ควรรีบแพทย์เพื่อวินิจฉัย อาการดังกล่าวอาจไม่ใช่มะเร็งเสมอ แต่หากวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง การตรวจพบได้เร็ว จะช่วสยให้การรักษาง่าย และมีโอกาสหายได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Sriracha Canceralliance Hospital.

Post Views: 2,763
Language »