สปสช.ที่CAH รับยาเคมีบำบัดได้หรือไม่ ?

โรงพยาบาล CAH ได้รับผู้ป่วยสปสช.มาฉายรังสี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีผู้ป่วยหลายรายต้องใช้ยาเคมีบำบัด โดยไม่มีรังสีรักษา เช่น มะเร็งเต้านม , มะเร็งลำไส้ คำถามจากญาติผู้ป่วยสอบถามมาว่ารักษา โรงพยาบาล CAH ได้หรือไม่ ? ผู้ป่วยสปสช.สามารถมารักษาได้ด้วยการรักษายาเคมีบำบัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสูตรยาที่สปสช. กำหนดในโรคนั้นๆ เพียงแต่นำใบส่งตัวจากต้นสังกัด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่านในการรักษา ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชน

Language »