วิธีหลักในการรักษาโรคมะเร็ง

วิธีหลักในการรักษาโรคมะเร็ง

    วิธีการรักษามะเร็งที่รู้จักกันทั่วไปและเป็นวิธีการหลัก ๆมี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา (ฉายรังสี,ฉายแสง) และยาเคมีบำบัด ส่วนที่มีการใช้แพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน คือ ยามุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ที่เฉพาะ

การผ่าตัด 
ข้อดี : สามารถนำก้อนมะเร็งที่มองเห็นออกได้ทั้งหมด
ข้อจำกัด : หากมีเซลล์มะเร็งที่กระจายไป หรือมองไม่เห็น จะยังไม่ได้รับการกำจัดออกร่างกาย ซึ่งจะทำให้กลายเป็นมะเร็งได้อีกครั้ง
– คนไข้ที่มีสภาวะร่างกายไม่พร้อมผ่าตัด
– มะเร็งที่มีขนาดใหญ่มาก หากผ่าตัดออกทั้งหมด อวัยวะที่เหลือไม่เพียงพอที่จะทำงานต่อได้
– บางตำแหน่งผ่าตัดได้ยาก และอาจสูญเสียการทำงานของอวัยวะนั้นๆ เช่น มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งหลังโพรงจมูก เป็นต้น

ฉายรังสี  ☢️
ข้อดี : หลีกเลี่ยงการผ่าตัดโดยเฉพาะในมะเร็งที่ตอบสนองดีต่อรังสี
– เพิ่มการตอบสนองของยาเคมีบำบัดบางชนิดได้
– บรรเทาอาการปวดจากการลุกลามของมะเร็ง
– บรรเทาภาวะเร่งด่วนบางอย่างจากมะเร็ง เช่น การอุดตันของท่อน้ำดี หรือมะเร็งลามกดทับไขสันหลัง
ข้อจำกัด : บางช่วงชีวิตของเซลล์มะเร็งไม่ตอบสนองต่อรังสี ทำให้การฉายรังสีไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
– เชลล์ที่ขาดออกซิเจน จะดื้อต่อรังสี

ยาเคมีบำบัด 💉
ข้อดี : กำจัดเซลล์มะเร็งในอวัยวะและกระแสเลือดได้ ลดการกระจายของเซลล์มะเร็ง
ข้อจำกัด : ไม่สามารถกำจัดก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ได้ เพราะยาเข้าไปไม่ทั่วถึงเซลล์มะเร็ง
– ดื้อยาเคมีบำบัด
– อาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัดที่ทำให้คนไข้ไม่สุขสบายตัว
การใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอ ด้วยเรื่องตำแหน่งของรอยโรค ระยะของโรค รวมถึงธรรมชาติของโรคนั้น

การรักษามะเร็งจึงใช้การรักษาแบบผสมผสาน ตามแต่ลักษณะของโรคและคนไข้ เพื่อหวังผลควบคุมโรค ป้องกันการแพร่กระจาย หรือแม้กระทั่งหวังผลหายขาด
ครั้งหน้าจะพาไปทำความรู้จักกับการใช้รังสีเคมีบำบัด cCRT concurrent chemoradiotherapy (การให้เคมีบำบัดและรังสีรักษาควบคู่ไปพร้อมๆกัน) ว่าคืออะไร ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหรือหายขาดจากมะเร็งได้มากน้อยแค่ไหน

ที่มา :
– https://www.chulacancer.net/uploads/articles attc/13800075884.pdf <br>
– https://www.chulacancer.net/education-inner.php?id=390 <br>
– ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร .2545.พื้นฐานทางรังสี

Post Views: 15,005
Language »