วิธีการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก แบบไร้แผล

วิธีการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก แบบไร้แผล

มะเร็งต่อมลูกหมากพบมากในผู้ชายสูงอายุ ดังนั้นในปัจจุบันจึงพบได้บ่อยขึ้น เนื่องจากประชากรไทยมีอายุที่ยืนยาวขึ้น

แต่เดิมนั้นเราใช้วิธีผ่าตัดเป็นวิธีหลักในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก  ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะกลัวในการผ่าตัด ต่อมาก็จะมีการใช้ยาร่วมด้วยสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนซึ่งได้ผลดี  ส่วนการใช้ยาเคมีบำบัดนั้นได้ผลน้อย และมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างมาก

      ในปัจจุบันมีพัฒนาการของการใช้ยาและการใช้รังสีรักษาหรือการฉายแสงเพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ทำให้เราสามารถลดอัตราการผ่าตัดลงได้มาก เป็นการใช้การฉายรังสีทดแทนการผ่าตัด โดยมีอัตราการหายที่เท่าเทียมกัน และภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 1,723
Language »