ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานทั้งหมด คุณสมบัติ อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ - เพศหญิง
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- ถ้าได้รับการอบรมการให้ยาเคมีบําบัด หรือผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด
1
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) เพศชาย/หญิง
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) - เพศชาย/หญิง
รักการบริการ และการช่วยเหลือผู้ป่วย
3
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถติดตั้ง / ดูแล / แก้ปัญหาระบบ IT ในองค์กร เช่น อุปกรณ์IT,Computer,Printer เป็นต้น
- สามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์สารสนเทศ ( PM )
- สามารถดูแลระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- มีความรู้เรื่อง CCTV และระบบเครือข่ายโทรศัพท์
- รับผิดชอบประสานงานในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
1
เจ้าหน้าที่แผนกอาคารสถานที่ - หน้าที่หลัก : ประสานงานบริษัทภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานอาคาร บริการรถส่งพนักงาน เอกสาร อุปกรณ์การแพทย์
- คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 มีทักษะการประสานงาน , มีใบขับขี่รถยนต์
1

วันที 28 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม
สามารถกรอกใบสมัครงานได้ที่
ส่งประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษามาที่ E-mail : contact@canceralliance.co.th
หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 033-046-333

Post Views: 4,230
Language »