สมัครงาน

ตำแหน่งงานทั้งหมดคุณสมบัติอัตรา
พยาบาล (วิชาชีพ)- เพศหญิง / ชาย
- มีใบประกอบพยาบาลวิชาชีพ
2
นักรังสีเทคนิค (รังสีรักษา) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิค หรือ มีใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
1
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย- เพศหญิง / ชาย
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม
สามารถกรอกใบสมัครงานได้ที่
ส่งประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษามาที่ E-mail : contact@canceralliance.co.th
หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 033-046-333