รังสีรักษามะเร็งเม็ดสี เมลาโนมา

รังสีรักษามะเร็งเม็ดสี เมลาโนมา

ถึงแม้ว่า มะเร็งเม็ดสี melanoma จะเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างดื้อต่อรังสี ( relative radioresistant tumor) 

รังสีรักษา ก็ยังเป็นที่ยอมรับ ว่าเป็นการรักษาอย่างหนึ่ง ที่ได้ผลโดยเฉพาะในกลุ่มที่ผ่าตัดไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยโรคประจำตัว หรือตำแหน่งที่ผ่าตัดยาก 

การใช้รังสีเสริมหลังการผ่าตัดในกลุ่มที่มีการกระจายที่ต่อมน้ำเหลือง จะลดอัตราการกลับเป็นใหม่ แต่การใช้ยังค่อนข้างจำกัด เพราะอัตราการรอดชีวิตไม่เพิ่มขึ้น จากการที่ธรรมชาติของโรคที่มีการกระจายได้เร็ว

การใช้รังสีเพื่อบรรเทาอาการ มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะปัจจุบันที่เทคนิคการฉายรังสีได้พัฒนาอย่างมาก ที่เรียกว่า stereotactic radiosurgery (SRS) and stereotactic body radiotherapy (SBRT) ช่วยทำให้การใช้รังสีสูงถึง 6 Gy ต่อครั้ง ซึ่งจำเป็นมากในมะเร็งชนิดนี้ ได้ผลอย่างมากในขณะที่ภสวะแทรกซ้อนน้อย มีที่ใช้มากในสมอง ปอด กระดูก

ในปัจจุบัน การใช้ยามุ่งเป้า และ ภูมิคุ้มกันบำบัด เริ่มมีการศึกษามากขึ้น มียาที่แตกต่างกัน แต่ ต้องยอมรับว่าค่าใช้สูงมาก การใช้จึงยังไม่แพร่หลายมากนักมา ก็ดีขึ้น แต่ก็นับว่า ปัจจุบัน ความหวังในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดสี เมลาโนมา ทั้งเรื่องอัตราการอยู่รอด และการบรรเทาอาการ

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

อ้างอิงจาก หนังสือ Cutaneous Melanoma Etiology and Therapy Editors: William H. Ward and Jeffrey M. Farma. ; 2017 Dec 21. ISBN-13: 978-0-9944381-4-0

Post Views: 1,616
Language »