ระวัง !! ใช้น้ำมันกัญชาไม่ได้มาตรฐาน
เสี่ยงมะเร็งมากขึ้น!!

ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนไทยมีการใช้น้ำมันกัญชามานาน วิธีการให้ได้มาซึ่งน้ำมันกัญชาก็มีหลากหลายวิธีที่บอกต่อๆกันมา ตามแต่ว่าใครมีอุปกรณ์อะไร บ้างก็ต้ม บ้างก็สกัดด้วยน้ำมันไฟแช็ค (Naphta) บ้างก็ใช้วิธีบด อบ

ในปัจจุบัน เราสามารถสกัดน้ำมันกัญชา โดยใช้วิธีการที่ผ่านการศึกษาอย่างดีแล้ว โดยการศึกษา จะศึกษาอย่างเป็นระบบและรอบด้าน เช่น ตัวทำละลายชนิดใดเหมาะกับกัญชาสายพันธุ์ใด วิธีสกัดแบบใดทำให้ได้ผลผลิตสูง ตัวทำละลายชนิดใดที่ทำให้ได้สารสกัดที่บริสุทธิ์กว่า สารสกัดชนิดใดมีสิ่งตกค้างที่เป็นโทษ

ดังนั้นวิธีการที่ทำให้ได้มาซึ่งน้ำมันกัญชา เป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง เนื่องจากกัญชา เป็นพืชที่ดูดซับโลหะหนักเช่น ตะกั่ว ไว้ในต้นกัญชาได้ดีมาก ดังนั้น หากเราไม่ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบกัญชา เช่น ดินที่ใช้ปลูก สารที่ใช้สกัดกัญชาออกมา วิธีการสกัด วิธีวิเคราะห์ นอกจากผู้ใช้กัญชา จะไม่ได้รับสารออกฤทธิ์อย่างเต็มที่แล้ว ยังจะได้รับโลหะหนัก และสารตกค้างจากการสกัด เข้าร่างกายเพิ่มอีกด้วย ซึ่งจะมีผลเป็นสารก่อมะเร็งเสียเอง

แผนกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ใช้น้ำมันกัญชามาตรฐานจากองค์การเภสัชกรรม เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยผ่านการตรวจสอบปริมาณสารสำคัญที่จะต้องผ่านมาตรฐานเต็มจำนวน ตรวจสอบสิ่งตกค้างและสารปนเปื้อน ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู และปรอท รวมถึงสารพิษจากเชื้อรา และการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ด้วย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ใช้น้ำมันจะได้รับประโยชน์จากกัญชาอย่างเต็มที่และมีความปลอดภัยสูงสุดในการใช้กัญชา

ภญ.สิรินภรณ์ ลิ่มวงศ์

ข้อมูลอ้างอิง: 1. https://www.analyticalcannabis.com/.../regulating-heavy...
2. https://www.cannabissciencetech.com/.../the-big-four...
3. คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชาตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2564
4. https://tmc.or.th/pdf/fact/Info_cannabis_final_tmc.pdf
Language »