ยามุ่งเป้า มะเร็งเต้านม

ยามุ่งเป้า มะเร็งเต้านม

    ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเคยได้ยินว่า การได้รับยาเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งเต้านมนั้นทำให้ผมร่วง จึงจะขอใช้ยามุ่งเป้าแทน เพราะได้ยินมาว่า ยามุ่งเป้าจะมุ่งไปรักษาที่มะเร็งโดยเฉพาะ จึงทำให้ไม่มีผลข้างเคียง ซึ่งเป็นการได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปบางส่วน

    การรักษามะเร็งเต้านมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งให้หมดไป ซึ่งอาจใช้ยามุ่งเป้าได้ในกรณีที่มีเซลล์เป้าหมาย    เนื่องจากเซลล์มะเร็งเต้านมนั้นมีหลายชนิด ยามุ่งเป้าที่จะไปจับกับเซลล์จึงต้องมีหลายชนิดเช่นกัน คล้ายๆกับการที่กุญแจกับแม่กุญแจต้องมีลักษณะเข้ากันจึงจะจับกันได้  แต่หากไม่มีเซลล์เป้าหมายก็ไม่มีความจำเป็นที่จะใช้ยามุ่งเป้า

  แพทย์จะรู้ได้อย่างไรว่าเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยแต่ละรายนั้นเป็นชนิดใด  เนื่องจากมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถรู้ได้ การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งย้อมพิเศษ ดูลักษณะเซลล์ว่ามะเร็งที่พบนั้นเป็นชนิดใด จะช่วยให้แพทย์สามารถเลือกยาให้ตรงกับชนิดของเซลล์มะเร็งได้   เป็นเหตุผลให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแต่ละรายจะมีวิธีการรักษาที่ไม่เหมือนกัน และผลการตรวจชิ้นเนื้อนี้ไม่เพียงส่งผลแต่เฉพาะการเลือกยามุ่งเป้าหรือยาเคมีบำบัดเท่านั้น แต่รวมถึงการรักษาด้วยวิธีอื่นเช่นกัน ได้แก่ การผ่าตัด การฉายแสง การเรียงลำดับวิธีการรักษา  นอกเหนือจากชนิดของเซลล์มะเร็งแล้วแพทย์ยังพิจารณาจาก ระยะของมะเร็ง ขนาดของก้อนมะเร็ง อายุ โรคประจำตัว อวัยวะที่ลุกลามไป ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยบางรายมะเร็งเต้านมแพร่กระจายไปที่สมอง ต้องเลือกใช้ยาที่ผ่านสมองได้ด้วย ซึ่งไม่ใช่ยาเคมีบำบัดหรือยามุ่งเป้าทุกตัวจะผ่านสมองได้ ดังนั้น ไม่มียาใดที่ดีที่สุด แต่เป็นการพิจารณาจากทีมแพทย์ว่ายาใดเหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยแต่ละราย

เมื่อกล่าวถึงการรักษาด้วยยามุ่งเป้า หรือ Targeted therapy สำหรับการรักษามะเร็งเต้านม  ในปัจจุบันมีหลายชนิด  โดยยาแต่ละชนิดจะใช้กับมะเร็งที่มีลักษณะแตกต่างกัน 

  1. ยากลุ่มที่มุ่งเป้าไปแย่งจับที่ตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน ใช้กับเซลล์มะเร็งชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน
  2. ยาที่มุ่งไป ยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่ง ชื่อ Aromatase
  3. ยา SERD ที่ทั้งแย่งจับตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน และทำลายตัวรับฮอร์โมนด้วย
  4. ยาที่มุ่งไปยับยั้งตัวรับ HER2
  5. ยาที่มุ่งไปยับยั้งเอนโซม์บางตัวเพื่อลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง เช่น ยาที่มุ่งไปยับยั้ง CDK 4/6, ยับยั้งเอนไซม์ mTOR, ยับยั้ง PIK3CA ซึ่งยามุ่งเป้ากลุ่มนี้จะใช้คู่กับยาต้านฮอร์โมน

  จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้ยาใดเพื่อรักษามะเร็งเต้านมของผู้ป่วยแต่ละรายนั้นไม่สามารถระบุโดยกำหนดความต้องการเกี่ยวกับผลข้างเคียงเพียงอย่างเดียว  แต่จะคำนึงถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้ยาเพื่อผลการรักษาไปพร้อมกับการลดผลข้างเคียงด้วย  และต้องยอมรับว่า ถึงแม้จะมียาให้เลือกใช้อย่างมากมาย แต่สิทธิการรักษาแต่ละสิทธิไม่สามารถใช้ยาได้ทุกชนิดตามหลักการ  แพทย์จะอธิบายรายละเอียดและให้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย  ทั้งประเด็นของการรักษา ค่าใช้จ่าย ความคาดหวังในการรักษา ผลข้างเคียง โอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ       

   ในปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มีการพยากรณ์โรคที่ดี  เป็นมะเร็งที่คาดหวังผลการรักษาหายขาดได้สูงมาก โดยเฉพาะหากตรวจพบในระยะเริ่มแรกก่อนการลุกลามและพยาธิวิทยาเป็นกลุ่มที่ดีนั้น การรักษาอย่างรวดเร็วโอกาสการหายขาดมีสูงถึง 98% และถึงแม้เป็นมะเร็งในระยะที่ลุกลามแล้ว ก็ยังมีทางเลือกในการรักษาอีกมาก โดยการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุดหลังตรวจพบเซลล์มะเร็ง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากแพทย์เฉพาะทางมะเร็ง  ไม่ต้องรอคิวการรักษาในแต่ละขั้นตอน ทั้งการผ่าตัด การฉายแสงหรือรังสีรักษา และการเลือกใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นกระบวนการที่จะเพิ่มโอกาสการหายขาดได้เป็นอย่างมากและยังลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำหากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และทันท่วงทีจากทีมแพทย์เฉพาะทางมะเร็ง

Post Views: 136
Language »