มีพันธุกรรมมะเร็ง จำเป็นต้องเป็นมะเร็งไหม ?

มีพันธุกรรมมะเร็ง จำเป็นต้องเป็นมะเร็งไหม ?

เมื่อวิวัฒนาการทางการแพทย์มีมากขึ้น ตรวจพบความผิดปกติได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ประกอบกับผู้คนมีอายุยืนขึ้น ส่งผลให้คนที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งมีจำนวนมากขึ้น
สิ่งที่ตามมาคือ คนในครอบครัวของผู้ป่วย มีความกังวลว่า เรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งด้วยหรือเปล่า 
 
ถาม 🤔 : แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราได้รับการส่งต่อกรรมพันธุ์มะเร็งนี้มาหรือเปล่า ❓
ตอบ 😊 : ยีนมะเร็งในร่างกาย 🧬 ไม่สามารถมองเห็นได้ และไม่มีอาการอะไรบ่งบอก จนเมื่อมีปัจจัยกระตุ้น และทำให้เกิดโรคมะเร็งแล้ว จึงจะเห็นอาการ ซึ่งมักเป็นมะเร็งในระยะลุกลามแล้ว
แต่ยีนมะเร็งสามารถตรวจพบได้โดยการตรวจจากเลือดตั้งแต่ยังไม่มีอาการใดใด
 
ถาม🤔 : หากตรวจกรรมพันธุ์แล้ว พบว่ามีความผิดปกติ แสดงว่าจะเป็นมะเร็งแน่ๆใช่หรือไม่ ❓
ตอบ 😊 : ผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของสารพันธุกรรมมะเร็ง มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นมะเร็ง สถิติได้แก่ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี ที่มีกรรมพันธุ์มะเร็ง มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าประชากรทั่วไปถึง 70% อีกทั้งยังพบว่าผู้ที่มีความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งมักเริ่มเป็นมะเร็งอายุน้อยกว่าคนทั่วไป
ถาม 🤔 : แล้วเราป้องกันได้ไหม หากตรวจพบกรรมพันธุ์มะเร็ง ยังไงก็ยังอยู่ในตัวเรา จะไปแก้ไขอะไรได้
ตอบ 😊 : ผู้ที่ตรวจพบว่ามีกรรมพันธุ์มะเร็ง สามารถใช้ข้อมูลนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้มากมาย เช่น
1. ตรวจคัดกรองมะเร็งให้เร็วขึ้นกว่าคนทั่วไป ผู้ที่มีกรรมพันธุ์มะเร็ง ควรแจ้งแพทย์ในการตรวจร่างกายประจำปี เพื่อให้แพทย์แนะนำการตรวจที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และหากไม่พบว่าเป็นมะเร็ง ควรตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ แต่หากตรวจพบ จะได้พบในระยะเริ่มแรก
ซึ่งง่ายต่อการรักษากว่าการตรวจพบในระยะลุกลาม
2. แพทย์สามารถใช้ข้อมูลจากการตรวจกรรมพันธุ์มะเร็ง ในการเลือกให้ยาที่เฉพาะเจาะจงกับยีนชนิดนั้นๆได้ ซึ่งเรียกว่ายามุ่งเป้า เป็นการรักษาแบบมุ่งเป้า 💉
3.การตัดอวัยวะที่เสี่ยงออกไปเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็ง เช่น การตัดเต้านมออกทั้งเต้าในผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม 🎗
 
มะเร็ง เกิดได้จากหลายสาเหตุ กรรมพันธุ์เป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดโรค อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นอีกหลายปัจจัย เช่น อายุ มลภาวะ อาหาร ที่เป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งเช่นกัน ดังนั้น การตรวจไม่พบกรรมพันธุ์มะเร็ง ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นมะเร็งแน่ๆ แต่หมายถึง โอกาสการเป็นมะเร็ง เท่ากับคนทั่วๆไป
 
ดังนั้น ถึงแม้จะปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรมที่ได้รับถ่ายทอดมาไม่ได้ แต่การตรวจยีนก็ยังมีประโยชน์อย่างมากในผู้ที่มีความเสี่ยง หรือกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและมีแนวทางที่ถูกต้องในการจัดการตนเอง

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 5,319
Language »