มะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดี

   วันนี้ ผมได้รับรายงานการปรึกษา เรื่องการรักษามะเร็งท่อน้ำดี จากญาติผู้ป่วยที่ลำปาง อยากจะมารักษาที่โรงพยาบาล CAH จึงเป็นที่มาของบทความนี้ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง

  มะเร็งท่อน้ำดีพบในภาคอีสาน ภาคเหนือ พบบ่อยในประเทศไทย ที่มีการกินปลาดิบ ซึ่งเป็นแหล่งพยาธิ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งชนิดนี้

การตรวจระยะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือด อัลตราซาด์ หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อพบรอยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และสามารถผ่าตัดได้ จึงจะเป็นโอกาสที่จะหาย

อาการ ถ้ารอยโรคอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เกิดการอุดตันในท่อน้ำดี อาจจะมีอาการปวดท้อง มีไข้ หรือตัวเหลือง ตาเหลือง

การรักษา

  1. การผ่าตัด หากผู้ป่วยมาพบแพทย์และตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ การรักษาด้วยการผ่าตัดยังมีโอกาสรักษาให้หายได้
  2. การให้ยาเคมีบำบัด
  3. รังสีรักษา หรือในกรณีที่ผ่าตัดไม่ได้ รังสีรักษาจะเป็นการรักษาหลัก เพื่อทำลายก้อน หรือเปิดทางเดินน้ำดี ซึ่งปัจจุบันได้ผลดีมากขึ้นตามลำดับ ด้วยเทคนิคการตรวจกำหนดรอยโรคด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และการฉายรังสี เทคนิคชั้นสูง ที่เรียกว่า SBRT ในรอยโรคที่ไม่ใหญ่มากนักเป็นความหวังการรักษาอย่างมากรวมทั้งการใช้ยาเสริมผลรังสี ได้แก่ กลุ่ม platinum(พลาตินั่ม) หรือ gemcitabine(เจมไซตาบีน)

คำแนะนำของผมในกรณีนี้ ในกรณีของผู้ป่วยอยู่ที่ลำปาง สิ่งที่ดีที่สุด คือ การประเมินแนวทางการรักษาที่ศูนย์มะเร็งใกล้บ้าน คือ ศูนย์มะเร็งลำปาง ซึ่งจะต้องนำผู้ป่วยไปตรวจเพื่อดูความสมบูรณ์ของร่างกาย สภาวะโรค รวมทั้ง ผลการตรวจเอกซเรย์ รวมทั้งผลทางพยาธิวิทยา ที่มีทั้งหมดไปด้วยเพื่อข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อวางแผนการรักษา

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

Post Views: 2,977
Language »