มะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะแรกโอกาสหายขาดเกิน 80%

มะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะแรกโอกาสหายขาดเกิน 80%

    และถึงแม้จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะลุกลามแล้วก็ยังสามารถรักษาโดยหวังผลหายขาดได้ในบางกรณี แพทย์จะพิจารณาการรักษาด้วยวิธีใด ขึ้นกับ ชนิดของเซลล์มะเร็ง อายุ ระยะที่เป็น สภาพร่างกายทั่วไปของผู้ป่วย  โดยทั่วไปแล้วการรักษาหลักเป็นการผ่าตัดแต่หากผ่าตัดไม่ได้ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น อายุมาก ร่างกายไม่พร้อม ก็สามารถรักษาได้โดยเลี่ยงการผ่าตัด ได้แก่การฉายรังสี  การใช้ยาเพื่อลดระดับฮอร์โมน (เทสโทสเตอโรน Testosterone)  การให้ยาเคมีบำบัดทั้งในรูปแบบของการฉีดหรือการรับประทาน โดยภาพรวมแล้วนั้นมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่มีพยากรณ์โรคที่ดี

    อย่างไรก็ดี การลุกลามของมะเร็งต่อมลูกหมาก มักพบในกรณีที่เป็นมะเร็งมานานแล้ว และไม่ได้รับการวินิจฉัย จนกระทั่งมีอาการแสดง เช่น เจ็บปวดเมื่อปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ออกหรือติดขัด มีเลือดปนในอสุจิ บางรายที่ลามไปกระดูก อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดกระดูก ขาบวม เหนื่อย อ่อนเพลีย  หากมีอาการแล้ว การพยากรณ์โรคจะไม่ดีเหมือนการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก

   การตรวจพบหรือวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากตั้งแต่แรกที่ยังไม่มีอาการใด เซลล์มะเร็งจะอยู่ในต่อมลูกหมาก ไม่ลุกลามออกไปยังอวัยวะอื่น และการตรวจนั้นไม่ยุ่งยาก ไม่เจ็บปวด โดยใช้การเจาะเลือด ตรวจค่า PSA เป็นประจำปี ซึ่งค่า PSA นี้ จำเพาะและเจาะจงกับมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเมื่อใช้การตรวจร่างกายร่วมด้วย จะทำให้วินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ ในบางกรณีอาจไม่มีความจำเป็นต้องรักษาในทันทีแต่แพทย์อาจสั่งตรวจเพื่อติดตามก่อน อย่างไรก็ตามหากไม่ตรวจพบแต่แรกหรือเฝ้าติดตาม  โอกาสการรักษาหายขาดจะน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก  เพราะมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรก โอกาสหายขาดเกิน 80%

บทความที่น่าใจ

ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็ง

Post Views: 63
Language »