ผู้ป่วยมะเร็ง นวดกดจุดได้หรือไม่ ?

ผู้ป่วยมะเร็ง นวดกดจุดได้หรือไม่ ?

ผู้ป่วยมะเร็ง สามารถนวดกดจุดได้ เพื่อบรรเทาอาการปวด คลายกล้ามเนื้อและข้อต่อ ช่วยลดภาวะเครียดวิตกกังวล เป็นการรักษาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

ทั้งนี้ควรได้รับการนวดกดจุดรักษากับผู้เชี่ยวชาญ เช่นแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ เนื่องจาก

  • ต้องมีการซักประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้นทุกครั้ง เพื่อประเมินอาการของแต่ละบุคคล ชนิดของมะเร็ง และปัจจัยอื่นๆ
  • ต้องได้รับการประเมินข้อควรควรระวังต่างๆ เช่น มีไข้ ภาวะอักเสบต่างๆ บริเวณที่มีแผล รวมไปถึงยาที่รับประทาน เช่น ยาละลายลิ่มเลือด หรือยาอื่นๆ
  • ต้องได้รับการวางแผนการรักษา เช่น ผู้ที่ได้รับการฉายรังสี จะหลีกเลี่ยงการกดบริเวณที่ได้รับรังสีในช่วงแรก เป็นต้น
  • ต้องระมัดระวังการนวดบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
  • ต้องระมัดระวังการนวดในผู้ป่วยที่มีการกระจายของมะเร็งไปที่กระดูก เนื่องจากอาจมีภาวะที่กระดูกเปราะแตกง่าย
  • ผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อช่วยลดความรู้สึกปวดและความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องจากการนวดกดจุด เป็นการกระตุ้นใยประสาทขนาดใหญ่ที่บริเวณผิวหนัง ช่วยยับยั้งการนำกระแสประสาทความรู้สึกปวดไปยังสมอง และกระตุ้นการหลั่งสาร endorphins และ Enkephalin ทำให้ความปวดลดลงได้
  •  นอกจากการนวดกดจุดรักษา แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะประเมินสุขภาพองค์รวม ความสมดุลของธาตุต่างๆ ใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รสอาหาร และรสยา มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้
Post Views: 5,033
Language »