1 เมษายน วันที่รอคอย

1 เมษายน วันที่รอคอย

ในที่สุด เราก็มาถึงวันที่รอคอยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ สปสช, บัตรทอง,30 บาทรักษาทุกโรคและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหนึ่งในปณิธาน ที่เราตั้งใจสร้างโรงพยาบาลเอกชน ที่มีเครื่องมือทันสมัย และเปิดโอกาสให้ทุกสิทธิประโยชน์ เข้าถึงการรักษา เราเตรียมการตั้งแต่การเขียนแบบ ลงมือก่อสร้าง และยื่นสำนักหลักประกันสุขภาพ เพื่อขอเข้าร่วมบริการผู้ป่วยสปสช เพราะเราตระหนักดีว่าคิวการรักษาในภาครัฐ ยังยาวอยู่ ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ทุกอย่างจะเหมือนการเข้าใช้บริการที่ศูนย์มะเร็งชลบุรี เราดีใจที่สามารถช่วยผู้ป่วยรายหนึ่ง ซึ่งประวัติถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แต่ไม่สามารถเดินทางไปรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพราะการฉายรังสีนั้น อาจารย์ แพทย์ ที่จุฬา กำหนดไว้ 17 ครั้ง การเดินทางไปกรุงเทพ เกือบ 1 เดือน เราจึงขอประวัติมา เพื่อให้การรักษาด้วยเทคนิคเดียวกับที่จุฬากำหนด นั่นคือ อีกข้อหนึ่งในปณิธาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการรักษา ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงทางรังสี

 

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 1,144
Language »