ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

แพทย์หญิงพนิต ชีวรัตน์พงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Facebook Comments