ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล

พญ.พนิต ชีวรัตนพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Language »