ผลตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ อย่าเพิ่งตกใจ

ผลตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ อย่าเพิ่งตกใจ

    มะเร็งปากมดลูกนั้น เป็นมะเร็งที่อาศัยระยะเวลาในการพัฒนาความผิดปกตินานพอสมควร ในระยะแรกๆ เซลล์ปากมดลูกต้องมีความผิดปกติในบางส่วนก่อน และความผิดปกตินี้ ในบางชนิดสามารถหายได้เอง ส่วนความผิดปกติในบางชนิดจะพัฒนาไปเป็นมะเร็ง ซึ่งความผิดปกติทั้งหมดนี้ ไม่มีอาการแสดงใดๆเลย ดังนั้น การตรวจติดตามเป็นประจำ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้พบความผิดปกติได้ตั้งแต่เริ่มแรก ก่อนจะเป็นมะเร็งเสียด้วยซ้ำ

   และเมื่อพบความผิดปกติในระยะก่อนมะเร็งแล้ว แพทย์อาจจะใช้วิธีการอื่นในการวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือนัดติดตามในระยะเวลา 6 หรือ 12 เดือน ขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิดปกติที่พบ ซึ่งในระยะนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก
    โดยในระยะก่อนมะเร็งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องทำการรักษาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ก็จะทำเพื่อป้องกันการเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการรักษาดังกล่าว ผลข้างเคียงน้อย รักษาได้ไว และต้นทุนต่ำ
 
    ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กว่าเซลล์ที่ผิดปกติจะพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งนั้นใช้เวลาพอสมควร หากมีการตรวจติดตามประจำตามแพทย์นัด จะทำให้พบเร็ว รักษาเร็ว หรืออาจเพียงตรวจติดตามไปเรื่อยๆ โดยยังไม่ต้องรักษา
 
    แต่หากไม่มีการตรวจติดตาม หรือตรวจพบความผิดปกติ และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ก็ยังมีกระบวนการรักษา ซึ่งอาจใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น การใส่แร่ การผ่าตัด การฉายรังสี และการให้ยาเคมีบำบัด โดยเฉพาะระยะที่1 หายขาดได้มากกว่า 90 %
 
    การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันเราจากการติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคร้ายนี้ได้ถึง 99% แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ไม่ว่าจะเป็นชนิดกี่สายพันธุ์ก็ตาม ยังควรเข้าตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์เช่นกัน ซึ่งแพทย์จะมีมาตรฐานความถี่ในการตรวจที่แตกต่างออกไปในแต่ละบุคคลและวิธีการตรวจ
 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

Post Views: 3,714
Language »