บริการด้านโภชนาการ และอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

   Catering and Health คือ ห้องอาหารที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักกำหนดอาหาร เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ที่ต้องการดูแลด้านโภชนาที่ดี ขณะเดียวกันมุ่งหวังที่จะดูแลสุขภาพ ทั้งผู้ป่วยในโรคต่างๆ ที่ต้องได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไต รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพเหนือสิ่งอื่นใด คือ เข้าถึงได้ ด้วยแนวคิดอันเดียวกัน คือ การลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง ของโรงพยาบาล คือ การเข้าถึง อาหารสุขภาพ ที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ต้องบริโภคทุกวัน 

“อร่อย ปลอดภัย เข้าถึง มีความสุข คือ แนวทางของ Catering and Health”

Language »