บริการด้านโภชนาการและอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Catering and Health คือ ใคร Catering and Health คือ ห้องอาหารที่เกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์และนักกำหนดอาหาร เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล Cancer Alliance Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ที่ต้องการดูแลด้านโภชนาการที่ดี ขณะเดียวกัน มุ่งหวังที่จะดูแลสุขภาพ ทั้งผู้ป่วยในโรคต่างๆ ที่ต้องได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะ เช่นผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไต รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพ เหนือสิ่งอื่นใด คือ เข้าถึงได้ ด้วยแนวคิดอันเดียวกัน คือ การลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง ของโรงพยาบาล คือ การเข้าถึง อาหารสุขภาพ ที่เหมาะสม ในผู้ป่วยที่ต้องบริโภคทุกวัน "อร่อย ปลอดภัย เข้าถึง มีความสุข คือ แนวทางของ Catering and Health"

Language »