บทความสุขภาพ

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมบางรายแพทย์พิจารณาให้ยาเคมีบำบัดสีแดง ซึ่งจะเป็นสีของยาเคมีบำบัดกลุ่ม Anthracyclines ใช้ได้กับมะเร็งเต้านมหลายชนิด และแน่นอนว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียง แต่แพทย์จะพิจารณาว่าผลประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับนั้นมีมากกว่าผลข้างเคียง   ดังนั้นสิ่งที่ผู้ป่วยควรทราบคือ การปฏิบัติตัวเพื่อลดผลข้างเคียงให้ได้มากที่สุดและเพื่อให้ได้รับยาจนครบ

ปากมดลูกเป็นอวัยวะที่มีอวัยวะข้างเคียงที่สำคัญคือ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งทนรังสีได้น้อยกว่าตัวปากมดลูก นั่นหมายถึง การที่แพทย์จะฉายแสงเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งปากมดลูก แพทย์ต้องคำนึงถึงอวัยวะข้างเคียงด้วย

อาการเริ่มต้นได้แก่ คลำพบก้อนที่บริเวณต่างๆ และมักไม่เจ็บ, มีไข้, เหงื่อออกกลางคืน, น้ำหนักลด, คันทั่วร่างกาย

และถึงแม้จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะลุกลามแล้วก็ยังสามารถรักษาโดยหวังผลหายขาดได้ในบางกรณี แพทย์จะพิจารณาการรักษาด้วยวิธีใด ขึ้นกับ ชนิดของเซลล์มะเร็ง อายุ ระยะที่เป็น สภาพร่างกายทั่วไปของผู้ป่วย 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเคยได้ยินว่า การได้รับยาเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งเต้านมนั้นทำให้ผมร่วง จึงจะขอใช้ยามุ่งเป้าแทน เพราะได้ยินมาว่า ยามุ่งเป้าจะมุ่งไปรักษาที่มะเร็งโดยเฉพาะ จึงทำให้ไม่มีผลข้างเคียง ซึ่งเป็นการได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปบางส่วน

มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งที่ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์เมื่อมีการลุกลามหรือแพร่กระจายไปแล้ว เนื่องจากมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งที่ไม่มีอาการในขณะที่เริ่มเป็นระยะแรก
ผู้ป่วยมะเร็งมักมีภาวะทุพโภชนาการจากหลายสาเหตุ ทั้งจากตัวโรคเอง และความวิตกกังวล ความเครียด รวมถึงวิธีการรักษา โดยวิธีการหลักในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน ได้แก่ การผ่าตัด การฉายรังสี
มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่ไม่มีอาการเลยในระยะเริ่มต้น และเมื่อมีอาการ ก็มักจะเป็นระยะลุกลามไปแล้ว
มะเร็งตับ ใครเสี่ยง  เป็นมะเร็งอันดับ 1 ของผู้ชาย
ผู้ชายเสี่ยงมะเร็งตับมากกว่าผู้หญิง 2-3 เท่า
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

สุภาพบุรุษทุกคนเมื่อได้ยินเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก ก็มักจะใจคอไม่ดี  กลัวเจ็บ กลัวการผ่าตัด กลัวกระบวนการในการรักษาว่าจะทำให้ทุกข์ทรมาน 

ผู้ป่วยมะเร็งตับหลายราย จะได้รับข้อมูลจากแพทย์ว่า ไม่สามารถฉายแสง หรือฉายรังสีได้ เพราะเนื้อตับนั้น ทนรังสีได้น้อย ซึ่งเป็นความจริงเมื่อ 30 ปีก่อน
มะเร็งระยะสุดท้าย แต่ไม่ใช่วันสุดท้าย
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ
 วิธีหลักในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน ได้แก่ การผ่าตัด การฉายรังสี หรือฉายแสง และการให้ยาเคมีบำบัด ทั้งนี้รวมถึง ยามุ่งเป้า และภูมิคุ้มกันบำบัด
อากงสูบบุหรี่วันละซองมาตลอดหลายสิบปี ตอนนี้อายุ 80 ปีแล้ว ลูกหลานอยากให้หยุดสูบบุหรี่เพราะกลัวอากงเป็นมะเร็งปอด
ข้อมูลหนึ่งที่ส่งต่อกันมากมาย ทั้งทางการบอกเล่าและสื่อโซเชียลต่างๆ คือข้อมูลที่ว่าการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์จะทำให้เป็นโรคมะเร็ง ทำให้มะเร็งโตเร็ว 
มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งที่มักพบในผู้ชายสูงอายุ และผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็นกรดไหลย้อนเรื้อรัง หรือผู้ที่เคยมีประวัติติดเชื้อ HPV ในช่องปาก
เมื่อคนหนึ่งคนเป็นมะเร็ง ตัวโรคมะเร็งนั้นย่อมส่งผลกับทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ส่วนญาตินั้นก็ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจไม่น้อย

 การดื้อรังสีของคนไข้จะแบ่งกลุ่มของมะเร็งตามระดับการดื้อรังสี ดังนี้ มะเร็งที่ไวต่อรังสีมากหรือดื้อน้อย เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งที่ไวต่อรังสีปานกลาง เช่นมะเร็งเยื่อบุ มะเร็งของต่อม (เช่นมะเร็งเต้านม)

มะเร็งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ และคนทั่วไปก็รู้สึกว่ากลัวการเป็นโรคมะเร็ง เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง

มะเร็งต่อมลูกหมากพบมากในผู้ชายสูงอายุ ดังนั้นในปัจจุบันจึงพบได้บ่อยขึ้น เนื่องจากประชากรไทยมีอายุที่ยืนยาวขึ้น

การรักษามะเร็ง ทั้งการฉายแสง
การใช้ยาเคมีบำบัด การผ่าตัด
มักมีการอักเสบ 

 PET CT หรือที่นิยมเรียกว่า PET scan ในการค้นหามะเร็งสำหรับคนทั่วไป เพื่อหาว่าเป็นมะเร็งหรือไม่นั้น

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่มีระยะก่อตัวนาน ในระยะแรกที่เป็น คนไข้มักไม่มีอาการแสดงอะไรเลย

บ่อยครั้งที่เราได้รับคำถามจากญาติผู้ป่วยว่าจะตรวจหามะเร็งตั้งแต่เริ่มแรกอย่างไรดี เพราะกลัวการเป็นมะเร็งจะเกิดจากกรรมพันธุ์ 

นับว่าเป็นโชคดีของผู้ป่วยมะเร็ง เพราะในปัจจุบันนี้ การรักษามะเร็งเป็นการรักษาแบบ “เฉพาะบุคคล” หรือ personalized medicine มากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก

เมื่อวิวัฒนาการทางการแพทย์มีมากขึ้น ตรวจพบความผิดปกติได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ประกอบกับผู้คนมีอายุยืนขึ้น ส่งผลให้คนที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งมีจำนวนมากขึ้น

ยีน BRCA1ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่ามะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

มีหลักฐานแน่ชัดว่า ภาวะอ้วน มีความสัมพันธ์กับ โรคมะเร็งหลายชนิด ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า คำว่าอ้วน 
มีนิยามอย่างไร

5-10 % ของมะเร็งมีความสัมพันธ์ กับการกลายพันธุ์ของยีน ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

แพทย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาด้วยรังสี 

มีเทคนิคการฉายรังสีแบบใหม่ๆมาเล่าให้ฟังครับ ชื่อว่า เทคนิคการฉายรังสีแบบ IMRT

  มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มักพบในคนอายุมากกว่า 55 ปี มีลักษณะเช่นเดียวกับมะเร็งอีกหลายชนิด 

   วันนี้คนไข้ใหม่ของรพ. มารับการรักษาด้วยอาการของมะเร็งเต้านม ลามไปปอด 

    ขึ้นชื่อว่ามะเร็ง ใครเป็นก็กังวล ความกังวลนี้ไม่ได้เฉพาะที่เกี่ยวกับโรคที่เป็นเท่านั้น ยังกังวลไปถึงคนในครอบครัวด้วย เพราะเคยได้ยินว่า มะเร็ง ส่งต่อกันในครอบครัว 

การตรวจเลือด เพื่อหาว่าเราเป็นมะเร็งหรือไม่นั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก บ้างก็คิดว่าหากตรวจเจอแล้วต้องเป็นมะเร็ง

   มะเร็งปากมดลูก พบมากในเพศหญิง ช่วงอายุ 35-60 ปี  สาเหตุ  มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อ HPV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง 

ข่าวและการวิจัย เรื่อง ควันธูปกับมะเร็งปอด เป็นเรื่องที่ทราบกันดี เราควรปฏิบัติอย่างไร

ผักกาดดอง หัวไซโป้ง ปลาร้า ปลาส้ม ปลาเค็ม กิมจิ เต้าเจี้ยว ล้านเป็นอาหารโปรดของหลายๆคน 

ผู้คนทั่วโลก ต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม สำหรับผู้ที่ติเชื้อไปแล้วนั้น

อย่างที่รู้กันดีว่า การรักษามะเร็งมีหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ ผ่าตัด, ให้ยา ฉายแสง คนทั่วไปก็จะรู้ว่า การผ่าตัดนั้นเจ็บ  

  • เป็นการใช้รังสีพลังงานสูง ฉายไปที่ตำแหน่งของเซลล์มะเร็งเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งให้สลายไป

มะเร็งปอด เป็นโรคที่เซลล์ของเนื้อปอดมีการแบ่งตัวมากผิดปกติ

  1. มะเร็งเป็นโรคที่มีโอกาสหายขาด
  2. โอกาสการหายขาด ขึ้นกับระยะของมะเร็ง

คำถาม จากญาติผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายหนึ่ง

ปัญหาของผู้ป่วยที่มีมะเร็งกระจายไปที่ตับ และไม่สามารถควบคุมไปที่ตับ และไม่สามารถควบคุมด้วยการผ่าตัด 

ในเดือนที่ผ่านมา ผมได้รับปรึกษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่กระจายไปที่ตับ 2 ราย

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่รักษาได้ไม่ง่าย ส่วนใหญ่มักจะตรวจพบในระยะที่ลุกลาม 

ข้อบ่งชี้ในการรักษาใช้เป็นทางเลือกในการรักษา 

การฉายรังสีร่วมพิกัด (Stereotactic body rediation หรือ SBRT)

“หมอบอกเราไม่ต้องกังวล ก้อนมะเร็งยังเล็กอยู่ ดีที่ตรวจเจอแต่แรก “

 ผู้ป่วยหลายรายที่มารับการฉายรังสีมะเร็งหลังโพรงจมูก มีประวัติการรักษาไซนัสอักเสบ

คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าโรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรัง ไม่ค่อยจะมีการรักษาที่ฉุกเฉินเหมือนกับโรคหัวใจหรืออุบัติเหตุ

MALT Lymphoma คือ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่งที่เกิดบริเวณเยื่อบุ เรียกว่า Mucosal Associated Lymphoid tissue (MALT) Lymphoma

การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก ในผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินปัสสาวะที่สงสัยมะเร็งต่อมลูกหมากควรได้รับการตรวจวินิจฉัยดังนี้

GIST (Gastrointestinal stromal tumor) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิด ในทางเดินอาหารที่พบไม่บ่อยมักจะมีธรรมชาติ การกระจายในช่องท้อง

SBRT เริ่มเป็นข่าว New Treatments New Hope หรือ แนวทางการรักษาใหม่ ความหวัง

เราขอให้สัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นดูแลผู้ป่วย โดยคำนึงถึง คุณภาพเป็นสิ่งแรกเสมอ Quality Comes First

ถึงแม้ว่า มะเร็งเม็ดสี melanoma จะเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างดื้อต่อรังสี (relative redioresistant tumor)

วันนี้ได้รับผู้ป่วย มีทั้งผู้ป่วยและญาติทราบดีกว่าเป็นมะเร็งสำไส้ส่วนตรงในระยะแพร่กระจาย คือ มีการกระจายไปที่ตับ และตัดสินใจที่จะไม่รักษาอะไรเนื่องจากผู้ป่วยอายุมากแล้ว

วันนี้ได้รับผู้ป่วย มีทั้งผู้ป่วยและญาติทราบดีกว่าเป็นมะเร็งสำไส้ส่วนตรงในระยะแพร่กระจาย คือ มีการกระจายไปที่ตับ และตัดสินใจที่จะไม่รักษาอะไรเนื่องจากผู้ป่วยอายุมากแล้ว

   ผู้ป่วยอายุ 78 ปี มาด้วยอาการตัวเหลือง และติดเชื้อในทางเดินน้ำดีได้รับการวินิจฉัยเป็น มะเร็งบริเวณหัวของตับอ่อนแต่มีข้อกัดในการผ่าตัดรักษา เนื่องจากอายุที่มาก และมีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ และเบาหวาน

เป็นที่ยอมรับกันว่า โอกาสการหายจากมะเร็งตับ คือ การค้นพบก้อนที่มีขนาดเล็กและผ่าตัดได้ แต่ประเด็น คือ ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ในระยะที่เป็นมากเกินกว่าผ่าตัด

โรงพยาบาล CAH เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางมะเร็ง

ในที่สุด เราก็มาถึงวันที่รอคอยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งสิทธิสปสช. หรือบัตรทอง 30 บาท 

    ส่วนใหญ่เราจะมองหาวิธีการรักษามะเร็ง แต่มักจะลืมสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกคนไทยมักจะเจอมะเร็งในระยะที่เป็นมากแล้วซึ่งยากต่อการรักษา 

โรงพยาบาล CAH ได้รับผู้ป่วยสปสช.มาฉายรังสี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับท่านที่ทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียง รพ.หรือภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก

Language »