นอนหลับได้อย่างปลอดภัยด้วย ศุขไสยาศน์

นอนหลับได้อย่างปลอดภัยด้วย ศุขไสยาศน์

อาการนอนไม่หลับเรื้อรัง ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ นำไปสู่การศึกษาการใช้สมุนไพร เพื่อช่วยการนอน พบว่าการนำกัญชามาใช้ในตำรับยาแผนไทย ได้ประโยชน์อย่างมาก หากมีการใช้ถูกวิธี และไม่ได้เป็นการใช้ในรูปแบบยาเดี่ยวหรือสารสกัดเข้มข้น หากแต่เป็นการใช้ร่วมกับสมุนไพรที่มีฤทธิ์หลากหลาย เพื่อออกฤทธิ์ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น ปลอดภัย ช่วยเจริญอาหารและเพิ่มคุณภาพชีวิต

ศุขไสยาศน์ เป็นตำรับยาที่ช่วยให้นอนหลับได้ดี ปลดตำรับออกจากตำรับยาเสพติดแล้ว และได้รับการนำเข้าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรในปี 2564 โดยออกฤทธิ์ในการกระจายลมที่สมองและช่องท้อง ลมไม่คั่งทำให้เกิดการไหลเวียนของลม ช่วยให้การนอนหลับได้เร็วขึ้น หลับได้ยาวขึ้น และยังช่วยเจริญอาหาร

จากการเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลเจ้าพระยา อภัยภูเบศวร พบว่า 50% ของผู้ที่ใช้ยาศุขไสยาศน์ สามารถลดการใช้ยานอนหลับได้ และอีก 30% สามารถหยุดการใช้ยานอนหลับได้ ส่วนข้อมูลความปลอดภัยและผลข้างเคียง พบว่า ยาตำรับศุขไสยาศน์ มีผลข้างเคียงแสบร้อนทางเดินอาหาร คลื่นไส้ โดยยาในรูปแบบแคปซูล จะลดผลข้างเคียงด้านทางเดินอาหารลงไปอย่างมาก

      อย่างไรก็ตาม การใช้ยาทุกชนิด ต้องใช้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อลดผลไม่พึงประสงค์ให้มากที่สุด โดยเฉพาะอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาร่วมกันหลายชนิด ยาศุขไสยาศน์ก็เช่นกัน ผู้ที่ใช้ยาศุขไสยาศน์ต้องแจ้งโรคประจำตัวและรายการยาประจำตัวที่ใช้อยู่ให้เภสัชกรและแพทย์แผนไทยทราบ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการใช้ยาร่วมกันหลายชนิด และสามารถปรับขนาดยาศุขไสยาศน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลข้างเคียงน้อยลง สำหรับแต่ละบุคคลได้

ที่มา: • http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8600
• http://www.arjarohospital.go.th/index.php?option=com_attachments&task=download&id=434
• https://www.youtube.com/watch?v=oEFHmKVjF74
• https://www.medcannabis.go.th/blog/ยาศุขไสยาศน์

ภญ.สิรินภรณ์ ลิ่มวงศ์

Post Views: 5,470
Language »