ทำไมถึงเปิดบริการ
แผนกกัญชาทางการแพทย์

แต่ไหนแต่ไรมา เราใช้กัญชาเพื่อความบันเทิง ทำให้อารมณ์ดี ช่วยให้อยากอาหาร ช่วยในการนอนหลับ แต่กัญชาก็ยังเป็นสิ่งเสพติด และผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไป เนื่องจากผลข้างเคียงที่อาจจะทำให้เกิดภาพหลอน การควบคุมการทำงานช้าลง ทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ รวมถึงวิธีการในการสกัดสารจากกัญชา ยังไม่มีมาตรฐาน ทำให้ไม่ทราบปริมาณที่เหมาะสมในการใช้งาน

ต่อมามีการค้นพบสารออกฤทธิ์หลักในกัญชา นำมาซึ่งการวิจัยและนำมาใช้รักษาอาการในโรคต่างๆได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งเราพบว่า กัญชาสามารถลดอาการปวด ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดได้ ทำให้ผู้ป่วยทานอาหารได้และนอนหลับ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง การใช้กัญชาในการร่วมรักษาจึงมีผลทั้งทางร่างกายและจิตใจ พร้อมกับความหวังในด้านการรักษา

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการใช้กัญชาร่วมรักษา จึงได้เปิดแผนกกัญชาทางการแพทย์ โดยเน้นความเป็นมาตรฐานของการบริการที่มีแพทย์ เภสัชกร ที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมีการปรึกษาระหว่างแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาและแพทย์ผู้เชี่ยยวชาญด้านกัญชา น้ำมันกัญชาที่ใช้ เป็นน้ำมันกัญชาที่มีมาตรฐานขององค์กรเภสัชกรรม เพื่อให้เสริมการรักษาร่วมในคนไข้มะเร็ง ที่นอกจากจะได้รับการรักษามาตรฐาน ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยแล้ว ในขณะเดียวกันก็มีการรักษาร่วม ด้วยการใช้กัญชาทางการแพทย์

การรับบริการกัญชาทางการแพทย์ ตามระบบบริการมาตรฐาน จะมีการตรวจสอบประวัติโรค พิจารณาความเสี่ยง ตรวจร่างกายและติดตามผลข้างเคียงของกัญชา โดยหลังจากที่ได้รับน้ำมันกัญชาครั้งแรก จะมีการสังเกตอาการไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และเพื่อการปรับปริมาณยาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชา

ทั้งนี้หลักการสำคัญ กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าจะต้องใช้รับการรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกัญชาและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง เพื่อให้เกิดการรักษาแบบผสมผสานกันอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็ง บ

ในเบื้องต้น แผนกกัญชาทางการแพทย์ เปิดบริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00-12:00น. เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

Language »